onderzoek
mbo

Partnerschap: ouders en school mbo

In opdracht van OCW worden op dit moment in het kader van het programma ‘Ouders & school samen’ een groot aantal goede praktijken beschreven. Deze bestrijken de sectoren PO, VO, (V)SO en Beroepsonderwijs (VMBO en MBO).

Handreikingen Partnerschap Ouders – School

Goede praktijken kunnen fungeren als inspiratiebron, als spiegel, als bron van nieuwe kennis en inzichten, en als etalage voor nieuwe middelen en werkwijzen. Goede praktijken kunnen een belang hebben voor scholen en ouders buiten de eigen sector. Met andere woorden, ook over de eigen sector heen valt van andere scholen te leren. Goede praktijken zijn niet bedoeld om gedachteloos zaken uit over te nemen, maar als aanleiding om na te denken wat die ervaringen, inzichten en aanpakken elders kunnen betekenen voor de eigen situatie. Toepassing van inzichten van elders vraagt altijd maatwerk! Zie de blog Met zo’n zak geld kan ik ouders ook meer betrekken bij de school’.

Goede praktijken MBO

1. CIOS Goes Breda: Opleiden doe je samen. De weg naar een diploma is ‘teamsport’.

“Ouders betrekken bij het onderwijs is voor ons niets nieuws. Al 23 jaar organiseren we een ouderdag, waarbij ouders een dag als ‘student’ meedraaien. Op deze manier krijgen ouders een beeld van de opleiding.”

Bekijk hier het document van CIOS Goes Breda

2. ROC Alfa-college Hoogeveen: ouderbetrokkenheid op agenda zetten vraagt geduld.

Het Alfa-college Hoogeveen wil bouwen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in dialoog met de partners in de regio. Daar horen ook ouders als vertegenwoordigers bij.

Bekijk hier het document over ROC Alfa-college

3. Het Hoornbeeck College voor MBO: ouders leren en denken mee.

Voor het reformatorische Hoornbeeck College in Amersfoort zijn school, gezin en kerk bij het begeleiden van de studenten naar volwassenheid nauw aan elkaar verbonden. Ouders en docenten ervaren dat ook zo.

Bekijk hier het document van het Hoornbeeck College

4. Betrokkenheid van ouders bij beroepsoriëntatie en loopbaanbegeleiding in het mbo.

Betrokkenheid van ouders is in het mbo nog verre van vanzelfsprekend. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de mbo-student – gezien zijn leeftijd en ontwikkelingsfase – geacht wordt zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar schoolloopbaan. Vaak zijn onderwijsinstelling én ouders en studenten zelf die mening ook toegedaan. De praktijk laat echter zien dat lang niet alle mbo studenten deze verantwoordelijkheid ook waar kunnen maken. Zonder de steun van hun sociale omgeving is risico op voortijdige uitval groter dan mét die steun. Maar ook studenten die dat risico nauwelijks lopen, kunnen profijt hebben van die steun.

Bekijk hier het MBO mozaïek – Rol van ouders bij beroepenoriëntatie en loopbaanbegeleiding

5. Albeda College Rotterdam: samenwerking met omgeving centraal.

Het Albeda College gaat voor een sterk sociale benadering en wil actief opereren op het grensvlak van onderwijs en werk. En dat doe je samen! Samen met studenten, hun ouders, bedrijven en instellingen en de gemeenten in de regio.

Bekijk hier het document van het Albeda College

6. MBO mozaïek: De rol van de student naar ouders en school in het MBO.

Steeds meer ROC’s zien het belang van het betrekken van ouders bij de opleiding van studenten. De wijze waarop dat in de praktijk vorm krijgt is heel divers. Een krachtige manier om zowel de ouders meer te betrekken als recht te doen aan de groeiende zelfstandigheid van de studenten is om de studenten zelf een expliciete rol te geven in de relatie tussen school en thuis.

Bekijk hier het MBO mozaïek

7. ROC Friese Poort: persoonlijk en veelbelovend

Bestuur en medewerkers van ROC Friese Poort vinden het steeds belangrijker dat niet alleen de ouders, maar álle stakeholders betrokken zijn bij het verbeteren van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en bij de ontwikkelingen in de school.

Bekijk hier het document van ROC Friese Poort

8. Koning Willem I College: een community college, waarbij betrokkenheid van ouders een expliciet doel is. Een Regionaal Onderwijs Centrum dat met leerlingen, ouders, bedrijven, medewerkers, management, bestuur en community

voortbouwt aan een inspirerende organisatie, waar de persoonlijke ontwikkeling van studenten optimaal tot haar recht kan komen. Ouders hebben een expliciete rol om dit doel mede te realiseren.

Bekijk hier het document van Koning Willem I College

9. Horizon College: workshops voor ouders

´Samen werk maken van je opleiding´. Dat is het leidend principe van het ROC Horizon College. Jacqueline Koutstaal, stafmedewerker onderwijsontwikkeling, vertelt dat ouderbetrokkenheid sinds kort structureel aandacht krijgt op het Horizon College. Ze zijn nog zoekende, maar met een aantal initiatieven is al een goede start gemaakt met het versterken van de ouderbetrokkenheid in de organisatie.

Bekijk hier het hele document over het Horizon College

10. ROC Mondriaan: betrokken ouders zijn nodig

Ook jongeren van 18 jaar hebben het nodig dat ouders en school goed communiceren. Het helpt voortijdige uitval voorkomen.

Bekijk hier het hele document over ROC Mondriaan

11. Netwerkschool ROC Twente: een goed en betrokken relatienetwerk is essentieel

De Netwerkschool is een experiment om uit te zoeken wat de beste inrichting is voor een MBO-opleiding. Alle betrokkenen in het netwerk spelen hierin een rol. Zo inspireert en motiveert de netwerkschool óók ouders om actief deel te nemen aan de schoolontwikkeling.

Bekijk hier het hele document over de Netwerkschool ROC Twente


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.