onderzoek
vo

Partnerschap: ouders en school vo

In opdracht van OCW zijn in het kader van het programma ‘Ouders & school samen’ een groot aantal goede praktijken beschreven. Deze bestrijken de sectoren PO, VO, (V)SO en beroepsonderwijs (VMBO en MBO). De eerste goede praktijken kunt u vinden onder het kopje handreikingen.

Handreikingen Partnerschap Ouders – School

Goede praktijken VO

Goede praktijken kunnen fungeren als inspiratiebron, als spiegel, als bron van nieuwe kennis en inzichten, en als etalage voor nieuwe middelen en werkwijzen. Goede praktijken kunnen een belang hebben voor scholen en ouders buiten de eigen sector. Met andere woorden, ook over de eigen sector heen valt van andere scholen te leren. Goede praktijken zijn niet bedoeld om gedachteloos zaken uit over te nemen, maar als aanleiding om na te denken wat die ervaringen, inzichten en aanpakken elders kunnen betekenen voor de eigen situatie. Toepassing van inzichten van elders vraagt altijd maatwerk! Zie de blog Met zo’n zak geld kan ik ouders ook meer betrekken bij de school’.

1. Tabor College D’Ampte: hoe school, leerling en ouders werken aan succesvolle schoolloopbaan van leerling. De leerling staat centraal en neemt actief en met plezier deel aan betekenisvol onderwijs, mede door een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders.

Bekijk hier het hele document over het Tabor College D’Ampte

2. Het Groene Hart Topmavo: een stimulerende leeromgeving. Samen met ouders de school beter maken! Samenwerking met ouders: een groeiproces!

Bekijk hier het hele document over Het Groene Hart Topmavo

3. De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan. De Leon van Gelder in Groningen, een vesitiging van het Reitdiep College, biedt onderwijs dat aansluit bij het niveau van leerlingen. Zowel school, leerlingen als ouders hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk hier het hele document over de Leon van Gelder school

4. Ouderbeleid op het Cosmicus College: ouders in de les.

Ouders hebben een doorslaggevende rol in het onderwijssucces van hun kinderen. Het Cosmicus College vindt het dan ook belangrijk om op alle mogelijke manieren samen te werken met de ouders met betrekking tot de opvoeding en onderwijs gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen.

Bekijk hier het hele document over het Cosmicus College

5. Buitenhoutcollege: vol in de samenleving.

Het Buitenhoutcollege is een vmbo school waar

betekenisvol leren in een uitdagende omgeving centraal staat. Een school waarin de samenwerking tussen school, ouders en de leerling helder is en daadwerkelijk vorm krijgt.

Bekijk hier het hele document van over het Buitenhoutcollege

6. Melanchthon Kralingen Rotterdam: afstemming schoolcultuur en thuiscultuur

Het Melanchthon Kralingen in Rotterdam is een VMBO-school die zorgvuldig de verwachtingen van ouders en school op elkaar probeert af te stemmen. Doel is dat beide partijen samen verantwoordelijkheid dragen en als partners afspraken maken ten behoeve van de ontwikkeling en resultaten van de leerling.

Bekijk hier het hele document over Melanchthon Kralingen

7. Betrokkenheid en participatie van ouders in het voortgezet onderwijs. Een mozaïek.

Ook in het voortgezet onderwijs staat het partnerschap met ouders stevig op de agenda. Doel en uitgangspunten mogen dan niet wezenlijk anders zijn dan in het primair onderwijs, de vormgeving ervan vraagt om VO-specifieke trekken.

Bekijk hier het document mozaïek

8. Prakticon: een school voor praktijkonderwijs waar ouders als vanzelfsprekend betrokken zijn.

Zoals elke school voor praktijkonderwijs stimuleert Prakticon in Doetinchem de leerling zich te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met als doel dat de leerling zich een eigen plek verwerft in de samenleving. Daarnaast streeft Prakticon ernaar, met de Big Picture Learning filosofie als leiddraad, een persoonlijke, open, lerende omgeving te bieden voor allen die betrokken zijn bij dat doel: leerlingen, leraren, ouders, stagebegeleiders, zorgverleners. Bekijk de video waarin leraren en leerlingen vertellen hoe zij de werk- en leeromgeving samen inrichten en ervaren.

Bekijk hier het hele document over Prakticon

Bekijk hier de video over Prakticon

9. Groevenbeek College: ´onderwijs gaat om contact maken´

Aldus G. van de Kamp, één van de directieleden van Groevenbeek. Binnen het Christelijk College Groevenbeek vindt de communicatie met ouders altijd plaats vanuit de gemeenschappelijke overtuiging dat de beste resultaten bereikt kunnen worden door samenwerking tussen docenten, leerlingen en ouders. De slogan van de school is dan ook: ´Leren doen we samen!´

Bekijk hier het hele document over het Groevenbeek College

10. Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind

Op de vmbo-afdeling van het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Peel en Maas zijn ouders actief betrokken bij de oriëntatie van hun kinderen op een loopbaan (LOB) omdat de drempel laag is.

Bekijk hier het hele document over het Bouwens

11. Het Tiener College: ‘Juist in deze fase is partnerschap met ouders essentieel´

De leeftijd tussen tien en veertien is een cruciale fase in de ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het van groot belang dat ouders en school juist dan gezamenlijk, in partnerschap, met elkaar optrekken.

Bekijk hier het hele document over het Tiener College

12. !mpulse, Leeuwarden: werken vanuit de community-gedachte

Een VO-school die haar visie op partnerschap met ouders ent op haar visie op de ontwikkeling en het leren van jongeren en het leren en leven in een (h)echte schoolgemeenschap.

Bekijk hier het hele document over !mpulse

13. Vmbo De Windroos en praktijkschool De Noordhoek: schakelklas voor leerlingen èn ouders

Voor schoolverlaters van de basisschool voor wie het nog niet duidelijk is of ze vmbo of praktijkonderwijs moeten kiezen organiseren praktijkschool De Noordhoek en vmbo De Windroos samen een schakelklas. Het schakeljaar helpt deze leerlingen om goed zicht te krijgen op hun eigen capaciteiten en vervolgens een keuze te maken. De betrokkenheid van ouders daarbij is essentieel en een voorwaarde voor toelating van de leerling.

Bekijk hier het hele document over vmbo De Windroos en praktijkschool De Noordhoek


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.