Begrijpend lezen PO

KNOW | bijgewerkt op 03 december 2013

In het basisonderwijs worden hoge eisen gesteld aan de leesvaardigheid van leerlingen. Begrijpend lezen is een vaardigheid die belangrijk is bij alle vakken en die in het algemeen sterk samenhangt met schoolsucces. Dit artikel gaat in op een thema dat zowel bij mensen uit het veld als voor onderzoekers hoog op de agenda staat: inzetten van strategieën bij begrijpend lezen.

Voor alle schooltypen geldt dat leerlingen die succesvol zijn in begrijpend lezen, meer en flexibel gebruikmaken van leesstrategieën dan zwakke lezers. Niet alleen de leesstrategie op zich maakt het verschil, maar ook het actief participeren van de leerling tijdens het begrijpend lezen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.