praktijk
vo

E-klas en PAL-student (IIO)

De E-klas is gevuld met digitaal leermateriaal, studiewijzers en (zelf)toetsen, waarmee de leerling zelf kan experimenteren en testen kan doen. Bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en andere lessen worden er getrainde PAL-studenten (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar) ingezet. Voor PAL-studenten is dit een interessante ervaring omdat ze in een vroeg stadium van hun studie uitgedaagd worden om onderwijservaring op te doen.

Samen met het hoger onderwijs ontwikkelden vo-scholen veertien E-klassen voor één of meer bètavakken (biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde D, informatica en NLT). Daarnaast verzorgden hogeschool en universiteit aanvullende gastcolleges en verdiepingsonderwijs.

Door inzet van E-klassen en PAL-studenten hebben docenten meer tijd om leerlingen te begeleiden en kunnen ze zodoende effectiever worden ingezet. Dit experiment van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) zorgt voor een gevarieerdere manier van onderwijs en een kleinere afstand tussen theorie en praktijk. Al het lesmateriaal is beschikbaar via Wikiwijs en is door docenten zelf arrangeerbaar en aanpasbaar.

Links

Wikiwijs E-klassen

Modules/e-klassen (29) om zelf te gebruiken.

Its Academy: E-klassen

Modules om zelf in te passen in uw onderwijs.

Didactiek en Gereedschapskist E-learning

Praktische website van Its Academy over E-learning.

Deelnemende scholen E-klas en PAL

Plattegrond met alle deelnemende scholen.

InnovatieImpuls Onderwijs

Alle informatie over IIO verzameld.

  • Embedcode

Brochure E-klas en PAL-student
Duidelijke brochure over wat E-klas inhoudt en hoe u een PAL-student kunt inzetten bij uw lessen


Artikel: E-klassen in Hilversum
Artikel in tijdschrift 12-18 over de E-klassen en PAL-studenten op het Alberdingk Thijm College.


Artikel: E-learning
Artikel in NVOX over E-learning (e-klas) in de praktijk.

Beschrijving
Deel uit het rapport van het Kohnstamm Instituut naar InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) over het experiment E-klas en PAL-student.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014

Beschrijving
Samenvatting van het kwalitatieve onderzoek 'Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs' door het Kohnstamm Instituut.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.