E-klas en PAL-student (IIO)

lerarenredactie | bijgewerkt op 05 april 2017

De E-klas is gevuld met digitaal leermateriaal, studiewijzers en (zelf)toetsen, waarmee de leerling zelf kan experimenteren en testen kan doen. Bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en andere lessen worden er getrainde PAL-studenten (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar) ingezet. Voor PAL-studenten is dit een interessante ervaring omdat ze in een vroeg stadium van hun studie uitgedaagd worden om onderwijservaring op te doen.
Samen met het hoger onderwijs ontwikkelden vo-scholen veertien E-klassen voor één of meer bètavakken (biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde D, informatica en NLT). Daarnaast verzorgden hogeschool en universiteit aanvullende gastcolleges en verdiepingsonderwijs.

Door inzet van E-klassen en PAL-studenten hebben docenten meer tijd om leerlingen te begeleiden en kunnen ze zodoende effectiever worden ingezet. Dit experiment van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) zorgt voor een gevarieerdere manier van onderwijs en een kleinere afstand tussen theorie en praktijk. Al het lesmateriaal is beschikbaar via Wikiwijs en is door docenten zelf arrangeerbaar en aanpasbaar.

Links

Wikiwijs E-klassen
Modules/e-klassen (29) om zelf te gebruiken.
Its Academy: E-klassen
Modules om zelf in te passen in uw onderwijs.
Didactiek en Gereedschapskist E-learning
Praktische website van Its Academy over E-learning.
Deelnemende scholen E-klas en PAL
Plattegrond met alle deelnemende scholen.
InnovatieImpuls Onderwijs
Alle informatie over IIO verzameld.

referenties

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.