onderzoek
po
vo
mbo

Rekenen

Het is belangrijk dat iedereen een goede basiskennis opbouwt op het gebied van rekenen. Daarom is rekenen op de basisschool een prioritair vak, waar in alle groepen gericht aandacht aan gegeven wordt.

In een set van 11 kerndoelen voor rekenen-wiskunde is het gehele basisonderwijs vormgegeven.

Het Referentiekader Rekenen (2010) heeft ervoor gezorgd dat er een gemeenschappelijke ‘taal’ is ontwikkeld voor het niveau van de rekenvaardigheden, waardoor de aansluiting tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs eenvoudiger in beeld gebracht kan worden (met termen als 1F, 1S, e.d.). De indeling die gebruikt wordt is:

  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Meten/meetkunde
  • Verbanden

Op de pabo heeft men de noodzakelijke vaardigheden voor de basisschoolleerkracht op het gebied van rekenen nauwkeurig beschreven in de zogenaamde Kennisbasis Rekenen-wiskunde. In deze kennisbasis wordt aangeduid wat elke leerkracht moet kennen en kunnen. Een startbekwame leerkracht moet over de volgende competenties beschikken om adequaat reken-wiskundeonderwijs te kunnen realiseren:

  • Het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid
  • Rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen
  • Oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren
  • Wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen
Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.