Leraar24 logo
LZK-scholen voor langdurig zieke kinderen
praktijk
so

LZK-scholen voor langdurig zieke kinderen

Zieke leerlingen die veel zorg of veel extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht op een school voor langdurig zieke kinderen (lzk). Het onderwijs en de medische zorg op een lzk-school wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk chronisch ziek kind. Lzk-scholen behoren tot cluster 3 van het speciaal onderwijs. Lees meer over de doelgroep, criteria, medische zorg en het onderwijs op een lzk-school.

Een school voor langdurig zieke kinderen (LZK) is bedoeld voor kinderen waarbij:

 • een chronische (psycho-)somatische stoornis is vastgesteld waar medische en verpleegkundige zorg voor nodig is;
 • een leerachterstand of een leerbeperking is vastgesteld;
 • sprake is van een beperking in het deelnemen aan onderwijs of geringe zelfredzaamheid;
 • sprake is van veel schoolverzuim;
 • de ouders behoefte aan ondersteuning bij de problematiek hebben.

Welke aandoeningen komen voor:

 • luchtwegaandoeningen;
 • nier- en urogenitale aandoeningen;
 • stofwisselingsstoornissen;
 • aandoeningen van bloed en bloedsomloop;
 • maag- en darmproblemen;
 • huidaandoeningen;
 • aandoeningen van het zenuwstelsel;
 • chromosomale afwijkingen;
 • tumoren;
 • orgaantransplantaties;
 • aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Belang van LZK-scholen 

LZK-scholen zijn belangrijk omdat chronisch zieke kinderen hier beter kunnen functioneren dan op een reguliere school. Op LZK-scholen wordt het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk chronisch ziek kind.

Zo heeft elke leerling een individueel handelingsplan. De leraar en een onderwijsassistent hebben veel aandacht voor elke leerling doordat groepen klein zijn; gemiddeld 13 kinderen per klas. Daarnaast bieden de scholen een reeks aan speciale voorzieningen en zorg, die het voor een chronisch ziek kind mogelijk maakt om optimaal onderwijs te volgen.

Volledige zorg 

Alles op een LZK-school is erop gericht om het kind zo fit mogelijk te houden. Zo is er verpleegkundige zorg aanwezig op school. Hierdoor is schoolverzuim nauwelijks nog nodig.

Daarnaast wordt ook actief geprobeerd de gezondheid van de kinderen te bevorderen. Aan hygiëne in het gebouw wordt veel aandacht besteed.

Bewegingsonderwijs, een gezamenlijke maaltijd en rustmomenten tussen de lessen door zijn belangrijke onderdelen van een schooldag. Zo nodig wordt ook fysiotherapie en/of logopedie onder schooltijd geboden.

In vergelijking met het reguliere onderwijs houdt het chronisch zieke kind op een LZK-school hierdoor meer energie over om te leren en om zich binnen zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen.

Voeding 

Het eten neemt een bijzondere plaats in. Chronisch zieke kinderen zijn vaak moeilijke eters of hebben een speciaal dieet nodig. De schoolverpleegkundige heeft hier een coördinerende rol in. Naast de medische noodzaak van een goede voeding heeft het gezamenlijke eten ook een sociale en pedagogische waarde. 

Zelfstandigheid 

Behalve het bieden van zorg begeleidt een LZK-school het kind ook in het steeds zelfstandiger omgaan met de ziekte. Het kind leert te plannen wanneer hij of zij verpleegkundige zorg nodig heeft en de handelingen ook zelfstandig te verrichten. De leerling kan hulp vragen als dat nodig is en aangeven hoe ze hem kunnen helpen met dagelijkse verrichtingen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Voeding en gezondheid op LZK-scholen
Dit artikel geeft achtergrond informatie over het medisch perspectief. De voedingszorg is een belangrijk maar ingewikkeld onderdeel van de zorg voor zieke kinderen.


Voedingszorg is pure winst
Dit artikel beschrijft de effecten van de voedingszorg op LZK-scholen.

Leraar24 is een samenwerking tussen