Leraar24 logo
InnovatieImpuls Onderwijs: beter en slimmer organiseren
praktijk
po
vo

InnovatieImpuls Onderwijs: beter en slimmer organiseren

Of het nu gaat om nieuwe organisatievormen, een andere manier om je personeel in te zetten of om het gebruik van digitale middelen, de experimenten van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderzoeken op innovatieve wijze hoe je onderwijs slimmer en beter kunt organiseren. Van 2011 tot 2015 werden landelijk op 150 scholen in het funderend onderwijs vijf verschillende innovatie-experimenten uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW. Dit heeft veel inzichten en ervaringen opgeleverd in zowel de inhoud als het proces van onderwijsinnovatie. De vijf IIO Experimenten zijn: SlimFit, E-klas & PAL-student, Leerlingen voor Leerlingen, Onderwijsteams en Videolessen.

 • Embedcode

Aanvankelijk was het doel van de vijf experimenten om op scholen met minder leraren minstens zo goed onderwijs te kunnen bieden, terwijl de werkdruk niet stijgt. Uiteindelijk blijken deze experimenten ook interessante andere effecten en opbrengsten teweeg te brengen: zo ontstaat er nieuwe gemeenschapszin tussen leraren en schoolleiding in SlimFit-scholen, worden leerlingen geprikkeld en betrokken bij hun eigen onderwijs door Leerlingen voor Leerlingen, en kunnen tekortvakken toch worden gegeven door middel van Videolessen. IIO werpt een frisse, kritische blik op het huidige onderwijssysteem en de organisatie van onderwijs en experimenteert met nieuwe manieren waarop het onderwijs georganiseerd kan worden.

Globaal genomen is er binnen de scholen met vier zaken geëxperimenteerd:

 • Groepering van leerlingen: grotere groepen, heterogene groepen, leerlingen van verschillende scholen;
 • Een andere inzet van ander personeel: vormen van teamteaching, inzet van onderwijsondersteuners, studenten als persoonlijke assistent van de leraar (PAL), leerlingtutoren, vakinhoudelijke experts van universiteiten;
 • De rol van leerlingen in het onderwijsleerproces: meer zelfverantwoordelijkheid en zelfstandig werken;
 • De inzet van ict en e-didactiek: E-klassen, videoverbindingen tussen klassen, vakinhoudelijke filmpjes die door leerlingen gemaakt waren.

Effectmeting

Gedurende de looptijd van de experimenten hebben onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed gegevens verzameld bij scholen waarmee een antwoord kan worden gegeven op de oorspronkelijke onderzoeksvraag bij het experiment: Is het als gevolg van de innovaties mogelijk om met minder leraren hetzelfde aantal leerlingen te bedienen, zonder dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en werkdruk van leraren? Dit is het effectenonderzoek. Daarnaast is er door het Kohnstamm Instituut en de HvA een aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd, om zoveel mogelijk bruikbare innovatielessen te verzamelen en te verspreiden.

De onderzoekers van het effectenonderzoek concluderen positieve effecten op de efficiëntie en kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs op maat op basisscholen leidt onder andere tot hogere cito-scores en tevredener ouders. Scholen in het voortgezet onderwijs gaan beter om met lerarentekorten en bij sommige concepten halen leerlingen betere resultaten. Belangrijke succesfactor is dat de scholen zelf de vijf concepten hebben bedacht, en leraren en schoolleiders de experimenten zelf hebben vormgegeven en elkaar helpen professionaliseren.

Uit het kwalitatieve onderzoek komen de volgende vier hoofdopbrengsten naar voren:

 • Op ruim 150 scholen is geëxperimenteerd met eigentijds onderwijs;
 • Alle 5 experimenten hebben het contact tussen leraren onderling (peer review) en hun lerend vermogen vergroot;
 • Schoolleiders en leraren zijn aantoonbaar beter in gesprek gekomen over de doelen van hun onderwijs;
 • Leraren nemen waar dat leerlingen met meer plezier leren.

Scholen die overwegen met een van de concepten aan de slag te gaan adviseren we de onderzoeken goed door te lezen. Daarin worden voor de verschillende aanpakken succesfactoren genoemd, maar ook de factoren die minder goed bleken te werken. U vindt de onderzoeken en andere nuttige documenten hieronder. Ga naar de site van InnovatieImpuls Onderwijs en vindt alle informatie over het programma: de onderzoeken, de factsheets en de publieksversies voor het primair en voortgezet onderwijs van het effectonderzoek.

Links

 • Alle informatie over IIO verzameld op de website van InnovatieImpuls Onderwijs
 • Nog meer uitleg-video’s om te gebruiken in je les vind je op de Wikiwijs-startpagina e-klassen over bijvoorbeeld biologie, natuurkunde en scheikunde.
 • Met de SlimFit App organiseer je SlimFit-wijs je onderwijs.

Op leraar24.nl vind je informatie van alle deelprojecten, zoals SlimFit, E-klas en PAL-student, Onderwijsteams, Videolessen en Leerlingen voor Leerlingen.

Onderwerpen

Innovatie

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Beschrijving
SEO Economisch Onderzoek heeft samen met ResearchNed de effecten van vier jaar onderwijsvernieuwing door leraren en schoolleiders binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderzocht
Auteur(s)
SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed
Jaar
2015

Beschrijving
Deze samenvatting gaat over het innovatieconcept waarmee is geëxperimenteerd in het primair onderwijs: SlimFit.
Auteur(s)
SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed
Jaar
2015

Beschrijving
Deze samenvatting betreft alle innovatieconcepten in het voortgezet onderwijs: E-klas & PAL-student, Leerlingen voor Leerlingen, Videolessen en Onderwijsteams.
Auteur(s)
SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed
Jaar
2015

Beschrijving
Handzaam overzicht van opbrengsten en lessen uit het kwalitatieve onderzoek van IIO door het Kohnstamm Instituut.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014

Beschrijving
Samenvatting van het kwalitatieve onderzoek 'Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs' door het Kohnstamm Instituut.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014

Beschrijving
Eindrapport van het Kohnstamm Instituut van het kwalitatieve onderzoek InnovatieImpuls Onderwijs: opbrengsten van de innovaties en lessen voor innovatieprocessen in scholen.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014

Innovatiebrigade: scholen in beweging
De Innovatiebrigade is een van de onderdelen van de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Als een school zich aanmeldt voor de innovatiebrigade wordt er met de school een programma opgesteld en uitgevoerd.


Minder leerkrachten maar meer mensen
Volgens dit plan hebben basisscholen straks geen klassen meer, maar units van 70 tot 90 leerlingen waarin een mix van leerkrachten en assistenten lesgeeft.

Leraar24 is een samenwerking tussen