PO: Taal in een multiculturele setting

lerarenredactie | bijgewerkt op 13 juni 2017

Op het gebied van taal is er vaak een niveauverschil tussen een leerling met een migratieachtergrond en een leerling met een Nederlandse achtergrond. Lezen en schrijven kunnen voor kinderen met een migratieachtergrond lastiger zijn dan voor kinderen van Nederlandse afkomst, aangezien de Nederlandse taal niet hun moedertaal is. Ook kan het voor een leerling met een migratieachtergrond moeilijker zijn de les te volgen in de klas. Dit kan leiden tot het onvoldoende oppikken van de lesstof en het verkeerde begrijpen van instructies en de opdrachten.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat taalachterstand in het Nederlands bij tweetalige 6-jarigen vooral optreedt als de eerste taal, die thuis gebruikt wordt, niet goed ontwikkeld is.

Een goede taalvaardigheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het leren lezen. De woordenschat van leerlingen met een migratieachtergrond is vaak minder omvangrijk dan die van Nederlandse kinderen en levert moeilijkheden op, zowel bij het aanvankelijk lezen als bij het technisch lezen. Bij het aanvankelijk lezen gaat het niet alleen om het decoderen van eenvoudige woordjes.

Leesmethoden bieden de basiswoorden meestal aan in de context van een verhaal. Zeker in de fase waarin een kind nog niet zelfstandig woorden kan ontsleutelen, heeft het vaak moeite met het uit elkaar houden van woordjes die sterk op elkaar lijken zoals roos, reus en raam. Ook abstracte instructiebegrippen als ‘vooraan’, ‘zin’, ’letter’ en ‘middelste’ kunnen voor kinderen met een migratieachtergrond moeilijkheden opleveren. In de fase van technisch lezen wordt een nog sterker beroep gedaan op de taalvaardigheid van kinderen. Als gevolg van een beperkte beheersing van het Nederlands raken kinderen met een migratieachtergrond achterop.

Op school zijn leerkrachten en leerlingen doorlopend bezig met praten, luisteren, lezen of schrijven. Taal is meer dan alleen een vak op het rooster; taal speelt in een rol in alle vakken (van Beek en Verhallen, 2004). Aangezien het aantal scholen en klassen met een grote culturele diversiteit nog altijd stijgt, krijgen leraren in de toekomst steeds vaker te maken met grote verschillen tussen leerlingen op het gebied taal.

Het is van belang dat de leraar rekening houdt met dit verschil in taal, hier extra aandacht aan besteedt in de klas en middelen inzet ter ondersteuning. De hele dag door kan een leerkracht de taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Door een goed passend taalaanbod te verzorgen, door leerlingen taalruimte te geven en door gerichte feedback te geven op hun uitingen.

Er bestaan tegenwoordig veel materialen, methoden en cursussen die gericht zijn op het leren van Nederlands als tweede taal, die men kan inzetten op school.

referenties

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.