Leraar24 logo
Met plezier naar het pensioen
praktijk
po
vo
mbo
so

Met plezier naar het pensioen

In 2012 werd besloten om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen tot 67 jaar. Uiteraard zijn er leraren die blij zijn langer te mogen doorwerken, maar voor veel leraren is de stap naar 65 of zelfs 67 jaar groot. Om toch met plezier door te blijven werken is een positieve mindset noodzakelijk. Van ‘hoelang moét ik nog werken?’ naar ‘hoelang mág ik nog werken?’.

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de regelgeving rondom het pensioen met ingrijpende wijzigingen voor werknemers geboren in of na 1950. Om met plezier door te blijven werken is een andere mindset te bereiken door verschillende invalshoeken te bedenken. Hoe krijg je meer plezier in je werk?

Expertise-overdracht

Veel ouderen beschikken over waardevolle kennis en ervaring, waar jongeren vaak nog niet over beschikken. Bij de overdracht van expertise kan de oudere leraar zijn ervaringen delen met de startende leraar binnen zijn eigen werkomgeving.

Tips en trucs van de oudere, ervaren leraar kunnen de startende leraar helpen. Leraren op het einde van hun loopbaan zouden taakverlichting moeten kunnen krijgen in de vorm van minder uren voor de groep om daar voor in de plaats hun jongere collega’s te coachen en begeleiden.

Hierbij valt te denken aan het samen plannen van lessen, maar ook het uitvoeren en evalueren daarvan. Op deze wijze worden de kennis en capaciteit optimaal benut en blijven deze behouden voor de school.

  • Embedcode

Blijven ontwikkelen

Ook blijkt uit onderzoek (De Lang et al., 2005) dat ouderen even gemotiveerd als jongeren zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor leren in het dagelijks werk, het liefst aan de hand van nieuwe uitdagingen en lastige situaties. Lastige en moeilijke situaties die overwonnen zijn, worden ervaren als de meest betekenisvolle leermomenten. Oudere medewerkers gaven aan graag samen met anderen te leren en feedback op het eigen handelen te ontvangen.

Het is belangrijk het plezier in werken te blijven behouden, om de nadruk te leggen op de positieve kanten van het werk: waaruit haal je echt voldoening?

Ict en nieuwe media

Op het gebied van ict gaat de ontwikkeling momenteel razendsnel. Het is zaak dat ook de oudere leraar hierin mee gaat. Nieuwe apparatuur, software en digitale media kunnen als ingewikkeld worden beschouwd. Wanneer het nut of het plezier van werken met nieuwe media eenmaal wordt ervaren, kan de tegenzin snel worden weggenomen. Ook hier is de samenwerking tussen de oudere en de startende leraar van het grootste belang.

Juist de oudere leraar kan over het algemeen een goed onderscheid maken tussen wat wel en geen waarde aan het onderwijs toevoegt. Als zij betrokken blijven bij de ontwikkeling van nieuwe, digitale instrumenten, wordt ook hier hun waardevolle ervaring meegenomen.

Meer informatie

Onderwerpen

Werkdruk

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen