Curriculumontwikkeling

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 juni 2016

In dit dossier kijken we naar de rol die leraren zouden kunnen spelen in het ontwerpen van onderwijs. In gerelateerde video’s komen verschillende leraren aan het woord die in het buitenland hebben ervaren hoe onderwijsontwikkeling daar is vormgegeven. Zij blikken terug op wat zij ervaren hebben, waarbij zij onder andere stil staan bij de rol die leraren in de verschillende landen hebben gekregen binnen curriculumontwikkeling, wat hiervan de opbrengst is (geweest) en welke lessen zij hiervan meenemen naar Nederland: Samen curriculum ontwerpen: lessen uit het buitenland.

De verdiepende video’s die curriculumontwikkeling in internationaal perspectief plaatsen zijn: Lessen uit Canada, Lessen uit Finland en Lessen uit Singapore. Deze landen werden door de leraren bezocht, omdat (de organisatie van) hun onderwijs internationaal bekend staat, onder andere ook door diverse onderzoeken. Ook hieruit kunnen we lessen trekken: Lessen uit internationaal onderzoek, een video waarin onder andere wordt ingegaan op onderzoek door de OECD (OESO).

Lessen uit Canada

In 2013 heeft Alberta Education een curriculumvernieuwing ingezet met als titel ‘Inspiring Education’. Het onderwijs in Alberta moet leiden tot de opleiding van ‘Ethical citizens’ en ‘Engaged thinkers’ met ‘Entrepreneurial spirit’ (the Three E’s). Het nieuwe curriculum is compentency-focussed, niet compentency-based. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van ‘system-focused’ naar ‘student-focused’ en van ‘content-based’ naar ‘competency-focused’. Het ministerie is afgestapt van de topdown benadering. Lees verder.

Lessen uit Finland

In Finland worden leraren veel meer gezien als professionals die de verantwoordelijk over hun onderwijs nemen. Ze geven beduidend minder les dan in andere landen, tijd die zij onder meer investeren in het ontwerpen van lessen en aan curriculumontwikkeling. Hierdoor hebben leraren in Finland meer autonomie en zeggenschap over het onderwijs dat zij verzorgen dan Nederlandse leraren. Lees verder.

Lessen uit Singapore

Singapore staat internationaal bekend om haar succesvolle onderwijssysteem. De stadstaat doet het goed in diverse internationale onderzoeken en ranglijsten, de hoogopgeleide leraar heeft een hoge status en een breed carrièreperspectief en er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen het ministerie (MOE), de lerarenopleiding (NIE), het nascholingsinstituut (AST), de vakbond (STU) en de leraren, waardoor de beroepsgroep veel invloed heeft op onder andere curriculumontwikkeling.
Lees verder.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.