Curriculumontwikkeling in Canada
praktijk
po vo mbo so

Curriculumontwikkeling in Canada

In 2013 heeft Alberta Education een curriculumvernieuwing ingezet met als titel ‘Inspiring Education’. Het onderwijs in Alberta moet leiden tot de opleiding van ‘Ethical citizens’ en ‘Engaged thinkers’ met ‘Entrepreneurial spirit’ (the Three E’s).

Het nieuwe curriculum is compentency-focussed, niet compentency-based. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van ‘system-focused’ naar ‘student-focused’ en van ‘content-based’ naar ‘competency-focused’. Het ministerie is afgestapt van de topdown benadering; onderwijsinstellingen worden gestimuleerd om samen met docenten en het bedrijfsleven nieuwe kansen en mogelijkheden te creëren om het leren op andere manieren te faciliteren. Daarbij is het van belang dat de content via ‘real-world learning’ in praktijk wordt gebracht en telkens herhaald wordt.

Het gestandaardiseerd curriculum wordt doorontwikkeld, zodat elke leerling in Alberta dezelfde mogelijkheden heeft. Schoolbesturen en scholen hebben veel vrijheid in het verlengde van een basiscurriculum hun eigen programma en specialisaties samen te stellen. In overleg met belanghebbenden, inclusief afvaardigingen van de studenten, wordt continu gewerkt aan verbetering en uitbreiding van dit curriculum, steeds weer uitgaand van de Three E’s.

Voorbeelden uit de praktijk

Door curriculumvernieuwing op deze manier aan te pakken, ontstaat er veel ruimte voor vernieuwend onderwijs. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • De basisschool als Micro Society: meeting with Aspen Heights Elementary School

Elk kind krijgt een plek in deze ‘minimaatschappij’ binnen de schoolmuren; de kinderen solliciteren naar een functie met bijbehorend takenpakket en spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden. Alle vakken staan in het teken van deze ‘minimaatschappij’.

Vanuit de visie dat onderwijs leerlinggestuurd moet zijn, wordt er binnen deze school gewerkt met modulair- en keuzeonderwijs. Dit alles binnen een pand, dat zo ingericht is dat deze tegemoet komt aan de realisering van deze visie (open leerplein, verschuifbare scheidingswanden, ‘exploration centers’ etc.).

In samenwerking met het bedrijfsleven is dit project opgezet, waarin leerlingen, vanuit hun zelf gebouwde klaslokaal, lessen krijgen die allen gekoppeld zijn aan de huizenbouw. Daarnaast bouwen ze hun eigen huizen, die daadwerkelijk verkocht worden. “Teach the subjects where they happen. Don’t get trapped in the classroom. Make the connections!”.

Binnen het Career and Technology Centre kan de student zijn of haar eigen studiepad uitstippelen. Studenten krijgen credits voor stages, relevante werkervaring en gevolgde vakken. Het doorlopen van dit programma levert de student een diploma of vrijstellingen voor vervolgonderwijs op. Er bestaat hierbinnen een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, toe- en afleverende scholen.

International Summit on the Teaching Profession

Naast de schoolbezoeken hebben we ook deelgenomen aan het ISTP, welke in maart 2015 voor de 5e keer werd georganiseerd. De summit wordt georganiseerd door de OECDEducation International, The Learning Partnership en dit jaar de CMEC, Council of Ministers of Education, Canada. Er werd in Banff gesproken over drie thema’s, die nauw met elkaar samenhangen: leaderschip, recognition en efficacy en innovation strategies.

Na afloop van de ISTP werden door alle deelnemende landen een drietal concrete actiepunten geformuleerd waarmee zij t.a.v. de drie thema’s verder mee aan de slag wilden gaan.

Meer weten?

Lees hier het volledige verslag van de leraren die naar Canada zijn geweest.

Er is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen. Laatst geraadpleegd op 24-06-2016.

Video Microsociety

Website Alberta Education

Video Building Futures

Website Building Futures

  • Embedcode

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.