Peer review

lerarenredactie | bijgewerkt op 17 januari 2014

Voor het geven van goed onderwijs is het belangrijk regelmatig even stil te staan bij en na te denken over uw eigen doen en laten. Het is fijn en heel waardevol als een collega je hierbij kan helpen. Samen het gesprek aangaan is een goede manier van reflecteren op de lespraktijk.

Wanneer leraren op regelmatige en gestructureerde wijze het gesprek over hun onderwijspraktijk aangaan, is er sprake van peer review. Dergelijke peer review gesprekken kunnen veel informatie en inzicht bieden en daarnaast zijn ze vaak erg leuk. Je hoort en/of ziet originele of verrassende dingen, wellicht doe je nieuwe ideeën en kennis op en je blijft je op een interessante en plezierige manier ontwikkelen, wat uiteindelijk terug te zien is in de lessen.

Iedere onderwijssituatie is uniek; persoonlijke ontwikkeling, de uitwisseling van ervaringen en het zien van voorbeelden tijdens lesobservaties zijn daarom van belang. Lesobservaties geven een goede aanvulling op het gesprek en zorgen vaak voor extra diepgang, omdat de feedback op een concrete, waar gebeurde situatie is gebaseerd.

Er zijn verschillende vormen van peer review:

 1. Collegiale en interscolaire consultatie:
  Het doel bij deze vorm is het oplossen van een probleem binnen de lespraktijk. Je kunt met enkele collega’s, maar ook binnen netwerken van leraren buiten jouw eigen school, hierover spreken.
 2. Intervisie:
  Het uitwisselen van ervaringen staat bij deze vorm centraal. Het kan erg leerzaam zijn om de verschillende belevenissen van jou en jouw collega’s onderling te bespreken.
 3. Collegiale visitatie:
  De bedoeling is dat directe collega’s elkaar een spiegel voorhouden. Bij deze vorm van reflectie wordt gebruik gemaakt van lesobservaties: collega’s kijken bij elkaar in de les en geven vervolgens feedback op de punten die de ontvangende leraar vooraf zelf heeft bepaald. Het gaat hierbij om wederkerig leren: zowel de observerende als de uitvoerende leraar leert van deze activiteit.
 4. Collegiaal onderwijs ontwikkelen: Met een collega overlegt je hoe het onderwijs beter of anders kan worden. Gezamenlijk bepalen jullie het onderwerp. Na een lesbezoek wordt het onderwerp verder gespecificeerd en gaan jullie gezamenlijk aan de slag om ideeën te ontwikkelen om het onderwijs te veranderen.
  Een uitgebreide en methodisch goed uitgewerkte vorm is Lessenstudie. Hierbij wordt lesbezoek afgewisseld met gezamenlijk voorbereiden van een les. Dit gebeurt in een kleine groep leraren volgens een vaste cyclus.
 5.  Interscolaire visitatie: bij interscolaire visitatie draait het om het uitwisselen van kennis met externen, dat wil zeggen collega’s van andere scholen die u een spiegel voorhouden. Een groep leraren (en leidinggevenden) gaan bij een (collega-) school op bezoek voor het observeren van enkele lessen en het geven van feedback

Onderzoek en video’s met voorbeelden over andere programma’s met peer review op Leraar24:

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.