onderzoek
vo
so

Partnerschap: ouders, school s(b)o en vso

In opdracht van OCW is in het kader van het programma ‘Ouders & school samen’ een groot aantal goede praktijken beschreven. Deze bestrijken de sectoren PO, VO, (V)SO en Beroepsonderwijs (VMBO en MBO).

Goede praktijken kunnen fungeren als inspiratiebron, als spiegel, als bron van nieuwe kennis en inzichten, en als etalage voor nieuwe middelen en werkwijzen. Goede praktijken kunnen een belang hebben voor scholen en ouders buiten de eigen sector. Met andere woorden, ook over de eigen sector heen valt van andere scholen te leren. Goede praktijken zijn niet bedoeld om gedachteloos zaken uit over te nemen, maar als aanleiding om na te denken wat die ervaringen, inzichten en aanpakken elders kunnen betekenen voor de eigen situatie. Toepassing van inzichten van elders vraagt altijd maatwerk! Zie de blog ‘Met zo’n zak geld kan ik ouders ook meer betrekken bij de school’.

1. VSO De Rede: een school waar ouders altijd aan kunnen kloppen
“Tijdens de zoektocht voor een geschikte school voor mijn zoon heb ik expliciet gevraagd naar de rol van ouders. Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat we goed contact hebben met school. Je mag hier altijd met al je vragen, wensen en problemen komen. Alles is bespreekbaar”.

Bekijk hier het hele document van De Rede

2. Pleinschool Helder: een school met expertise op het gebied van leerlingenbegeleiding en zorg

“Toen ik mijn kind aanmeldde voor Pleinschool Helder en een kennismakingsgesprek had, verraste het me, dat ze het dossier zo goed hadden gelezen. Ze weten waar ze het over hebben en wie mijn kind is”.

Bekijk hier het hele document over Pleinschool Helder

3. Het Emaus College: de ouder als co-expert

´Ouders zijn een onmisbare schakel in de behandeling en de schoolontwikkeling van onze leerlingen. Wij zien de ouders daarom als co-expert!´, zegt het Emaus College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Bekijk hier het hele document over Het Emaus College

4. St. Maartenschool: partnerschap in onderwijs, revalidatie en opvoeding

“Ik voel mij partner van de school. Ik kan mijn zoon ook niet zomaar loslaten en de zorg overdragen aan de school. Hij is zo kwetsbaar”, zegt een ouder. Ouders zijn mede door de intensieve zorg voor hun kind enorm betrokken bij hun kind, bij de school, bij de revalidatie, maar ook bij elkaar. “Naast het feit dat we partner zijn van de school, zijn we onderling ook partner”, aldus een van de ouders.

Bekijk hier het hele document over de St. Maartenschool

5. Annie M.G. Schmidtschool: het welbevinden van het kind als gezamenlijk belang van ouders en school
De Annie M. G. Schmidtschool is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Hilversum. De school heeft een goede naam, zowel bij de ouders als bij de andere scholen in het samenwerkingsverband.

Bekijk hier het hele document over de Annie M.G. Schmidtschool


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.