praktijk
po
vo
mbo

Eetstoornis

Iemand met een eetstoornis is altijd bezig met voedsel. Calorieën tellen, eetbuien, braken en laxeerpillen zijn dan aan de orde van de dag. Eetstoornissen komen veel voor bij jonge vrouwen en steeds vaker ook al bij kinderen. Het is voor een leraar dus erg belangrijk om gestoord eetgedrag op tijd te signaleren en weten wat er gedaan kan worden om een leerling te helpen.

Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij de patiënt van het normale eetpatroon afwijkt zoals dat geldt voor een persoon van dezelfde leeftijd en geslacht. Er wordt juist te veel of te weinig gegeten, met het doel controle te verkrijgen over zijn lichaamsgewicht. De twee meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia en boulimia.

Anorexia nervosa, ofwel magerzucht

Deze stoornis kenmerkt zich door het doelbewust onderdrukken van eetlust. Patiënten hebben een onbedwingbare drang om af te vallen. Ze zijn eraan verslaafd en volharden in het afvallen, ook al zijn ze ernstig vermagerd. Eten, gewicht en lichaamsomvang zijn een obsessie voor anorexia-patiënten. Enkel caloriearm voedsel wordt ingenomen, suikers en vetten zijn taboe. Vaak eten ze iedere dag hetzelfde, elke afwijking van dit patroon roept paniek op en wordt dus vermeden. Dit is niet vol te houden en leidt uiteindelijk tot eetbuien. In korte tijd vreet de patiënt zich vol. Na zo’n eetbui voelt men zich wanhopig en depressief. Getracht wordt te compenseren door te braken, intensief sporten en/of laxerende middelen te slikken.

Boulimia nervosa, ook wel eetverslaving

Patiënten met deze stoornis zijn obsessieve eters. Ze doen het heimelijk en met grote hoeveelheden tegelijk. Kort daarna proberen ze alles uit te braken of te laxeren. Ook hier tracht de patiënt controle uit te oefenen over zijn lichaamsgewicht. Het is afhankelijk van de succesgraad van het braken en laxeren of de patiënt in gewicht afneemt of juist toeneemt. De drang tot eetbuien is dikwijls zo groot dat patiënten deze gaan plannen. Zo eten ze bijvoorbeeld de gehele dag niets om zich ’s avonds vol te vreten. De boulimia-patiënt kent dezelfde obsessie met voedsel en gewicht als de anorexia-patiënt voedsel maar behoudt anders dan deze meestal een normaal gewicht.

Gevolgen van een eetstoornis

Het sterke vermageren van anorexia-patiënten levert veel lichamelijke klachten op. De ademhaling en hartslag worden trager, de bloeddruk daalt met als gevolg dat de patiënt zich moe, duizelig en lusteloos voelt. De conditie van het gebit verslechtert en haaruitval is niet ongebruikelijk. Het spierweefsel wordt door het lichaam afgebroken en de patiënt slaapt erg slecht.

De gevolgen van boulimia zijn divers. Zo treden er menstruatiestoornissen op bij vrouwen. Keelpijn en heesheid ontstaan door het vele braken dat tevens het gebit aantast. De vochthuishouding raakt verstoord en de maag kan in ernstige gevallen door het vele eten scheuren.

Sociaal gezien treedt er isolement op. Ongemerkt raken ze met hun heimelijke gedrag en depressie steeds verder verwijderd van mensen om zich heen met alle schadelijke gevolgen van dien.

Genezing

De weg naar genezing is vaak lang. Patiënten erkennen niet snel dat zij hulp nodig hebben. Is de stap eenmaal gezet dan is het van belang de patiënten serieus te nemen en vertrouwen te bieden.

Meer informatie over eetstoornissen

  • Stichting JIJ, voor mensen met een eetstoornis.
  • Informatie van Ziezon. Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs.
  • Weet, vereniging rond eetstoornissen, is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.
  • Informatie over eetstoornissen van het Voedingscentrum.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.