Leraar24 logo
Vakdidactiek natuurkunde
praktijk
vo

Vakdidactiek natuurkunde

Het natuurkundeonderwijs voor havo en vwo is vernieuwd in 2013, zowel wat betreft examens als didactiek. Het doel van de onderwijsvernieuwing is het aantrekkelijker maken van het bètaonderwijs voor meer leerlingen en het versterken van de samenhang tussen de bètavakken. Maar wat houdt dat in voor de leraar en zijn/haar vak?

De belangrijkste thema’s die in de vernieuwingen van het natuurkundeonderwijs aandacht hebben gekregen, zijn:

Context-conceptbenadering

Een belangrijke vernieuwing is het inrichten van natuurkunde volgens de context-conceptbenadering. Hierbij wordt de theorie (concepten) uitgewerkt volgens actuele, alledaagse en aansprekende onderwerpen (contexten). Wisselwerking tussen concepten en contexten is vooral van belang om rijke en duurzame cognitieve conceptuele netwerken te ontwikkelen. Het gebruik van verschillende contexten moet vooral leiden tot betekenisvol leren, en het vergroten van de aantrekkelijkheid en relevantie van het vak. Contexten kunnen ook gebruikt worden om een verschil in niveau en diepgang aan te duiden. Bij deze benadering is het belangrijk om de ontwikkeling in het conceptuele begrip te kunnen volgen en zonodig bij te sturen. Een methode dat daar goed bij zou kunnen helpen is fast feedback.

Samenhang bètavakken

Samenhang creëren tussen de bètaverschillende vakken kan op verschillende manieren, zoals. In de Kennisbasis bètavakken (zie downloads) staat welke kennis een leraar natuurkunde moet hebben van de andere bètavakken om een goede samenhang te kunnen bereiken.

Het bètalab en onderzoeken & ontwerpen

Het practicum is binnen natuurkunde een belangrijke methode om onderzoeken vorm te geven.

Activerende didactiek

Een goed voorbeeld van activerende didactiek is het gebruik van rollenspellen. In een rollenspel beelden de leerlingen concepten als spanning, stroom en energie van elektriciteit uit. Hierdoor worden deze abstracte begrippen concreet gemaakt voor de leerlingen en raken ze extra gemotiveerd. Een ander voorbeeld is de expertles. In deze lesvorm worden leerlingen uitgedaagd om niet alleen het goede antwoord op een natuurkundige vraag te vinden, maar dit antwoord ook aan de andere leerlingen uit te leggen.

Doorlopende leerlijnen

Praktische profieloriëntatie (PPO) is een project dat de doorlopende leerlijn van klas 3 naar klas 4 stimuleert, omdat leerlingen alvast een voorproefje krijgen van het volgende jaar. Ook worden de leerlingen uit de derde klas gemotiveerd voor een bètaprofiel.

Bekijk de video’s over vakdidactiek en natuurkunde

Links

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Natuur & techniek

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Zelf computermodellen maken
Een trend in het middelbaar natuurwetenschappelijk onderwijs is om leerlingen te laten leren door zelf te ontdekken hoe de stof in elkaar zit. Computermodelleren is een lesmethode die hier nauw bij aansluit en ook past in nieuwe leerdoelen.


Vernieuwing betavakken op goede weg
Artikel over de geplande onderwijsvernieuwingen in de betavakken. Waarom zijn deze nodig en waar zullen ze uit bestaan?


Kennisbasis bètavakken
Kennisbasis voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs beta-studies.


Context-concept in de betavakken
Beschrijving van de algemene kenmerken van de context-conceptbenadering. Wat is het en waarom wordt het ingevoerd?


Natuurkunde leeft
Visie op het vak natuurkunde in havo en vwo van de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo (2006)

Leraar24 is een samenwerking tussen