Vakdidactiek natuurkunde
praktijk
vo

Vakdidactiek natuurkunde

Het natuurkundeonderwijs voor havo en vwo is vernieuwd in 2013, zowel wat betreft examens als didactiek. Het doel van de onderwijsvernieuwing is het aantrekkelijker maken van het bètaonderwijs voor meer leerlingen en het versterken van de samenhang tussen de bètavakken. Maar wat houdt dat in voor de leraar en zijn/haar vak?

De belangrijkste thema’s die in de vernieuwingen van het natuurkundeonderwijs aandacht hebben gekregen, zijn:

Context-conceptbenadering

Een belangrijke vernieuwing is het inrichten van natuurkunde volgens de context-conceptbenadering. Hierbij wordt de theorie (concepten) uitgewerkt volgens actuele, alledaagse en aansprekende onderwerpen (contexten). Wisselwerking tussen concepten en contexten is vooral van belang om rijke en duurzame cognitieve conceptuele netwerken te ontwikkelen. Het gebruik van verschillende contexten moet vooral leiden tot betekenisvol leren, en het vergroten van de aantrekkelijkheid en relevantie van het vak. Contexten kunnen ook gebruikt worden om een verschil in niveau en diepgang aan te duiden. Bij deze benadering is het belangrijk om de ontwikkeling in het conceptuele begrip te kunnen volgen en zonodig bij te sturen. Een methode dat daar goed bij zou kunnen helpen is fast feedback.

Samenhang bètavakken

Samenhang creëren tussen de bètaverschillende vakken kan op verschillende manieren, zoals. In de Kennisbasis bètavakken (zie downloads) staat welke kennis een leraar natuurkunde moet hebben van de andere bètavakken om een goede samenhang te kunnen bereiken.

Het bètalab en onderzoeken & ontwerpen

Het practicum is binnen natuurkunde een belangrijke methode om onderzoeken vorm te geven.

Activerende didactiek

Een goed voorbeeld van activerende didactiek is het gebruik van rollenspellen. In een rollenspel beelden de leerlingen concepten als spanning, stroom en energie van elektriciteit uit. Hierdoor worden deze abstracte begrippen concreet gemaakt voor de leerlingen en raken ze extra gemotiveerd. Een ander voorbeeld is de expertles. In deze lesvorm worden leerlingen uitgedaagd om niet alleen het goede antwoord op een natuurkundige vraag te vinden, maar dit antwoord ook aan de andere leerlingen uit te leggen.

Bekijk de video’s over vakdidactiek en natuurkunde

Links

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Wat vind jij van Leraar24? Doe mee aan ons gebruikersonderzoek en win een boekenbon van 25 euro!Ja, ik doe mee
+