De Kijkwijzerapp van kijkbijmijnles.nl

lerarenredactie | bijgewerkt op 30 maart 2015

De Onderwijscoöperatie heeft een praktische Kijkwijzerapp ontwikkeld waarmee iedere leraar direct een kijkwijzer voor lesobservaties kan samenstellen. Een handig hulpmiddel voor leraren die elkaar willen observeren en feedback geven. Een kijkwijzer helpt om richting te geven aan de observatie en biedt daarnaast houvast aan de observant bij het geven van feedback aan de geobserveerde leraar.

“De Kijkwijzerapp van Kijkbijmijnles is een ideaal instrument om elkaar te visiteren. Fijn is het dat je van tevoren zelf je criteria kunt vaststellen. Het maakt het observeren voor de ander gemakkelijker, want je focust je op een beperkt aantal aspecten van het lesgebeuren. Het is ook heel leerzaam om bij een ander in de les te kijken, het geeft je namelijk nieuwe ideeën en inzichten. Zeker als je observeert in een klas aan wie je zelf ook lesgeeft.” 
Huib Verleg en Merel Hellenbrand, Strabrecht College Geldrop

Kijkwijzer op maat

Met behulp van de kijkwijzerapp maak je een kijkwijzer op maat op basis van je eigen vragen en aansluitend op jouw lessituatie. Naarmate een kijkwijzer nauwkeuriger aansluit bij de setting en het doel van de les zal de observatie gerichter zijn en daarmee de kwaliteit van de feedback toenemen.

Iedere onderwijssituatie is uniek en vraagt daartoe om het voortdurend maken van afwegingen en keuzes. Het gesprek aangaan over het maken van die keuzes en afwegingen is een effectieve vorm van professionalisering voor leraren. Lesobservaties geven immers diepgang aan die collegiale dialoog omdat het gebaseerd is op concrete en echte situaties.

Naast een kijkwijzer kun je op de kijkbijmijnles-website een gespreksleidraad samenstellen voor onderwerpen die zich minder goed lenen voor lesobservaties.

Tenslotte biedt de kijkbijmijnles-website de mogelijkheid om:

  • direct collega’s uit te nodigen om deel te nemen aan een kijkwijzer en gespreksleidraad;
  • direct collega’s uit te nodigen om jouw les te observeren aan de hand van de samengestelde kijkwijzer;
  • rapportages te genereren van één of meerdere kijkwijzers.

Meer over de kijkwijzerapp

Op Leraar24 zijn diverse video’s te vinden die laten zien hoe de Kijkwijzerapp in de praktijk werkt:

Korte introductie Kijkwijzerapp
Kijkwijzer maken met Kijkwijzerapp.nl
Kijkwijzerapp in de praktijk
Observatie en rapportage met Kijkwijzerapp
Voorbeeldgebruik Kijkwijzerapp

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.