De regels van pauze in het po en pauze-ideeën

lerarenredactie | bijgewerkt op 28 augustus 2019

Pauzetijden in het po zijn soms lastig te organiseren. Vaak wordt de pauze van een leraar namelijk ingenomen door werkzaamheden of leerlingen die iets willen vragen. Hierdoor krijgt de leraar geen tijd om even tot rust te komen of de laatste voorbereidingen te treffen voor de lessen in de middag. Om de pauzetijd van leraren te garanderen kan het onderwijs op verschillende manieren worden georganiseerd.
Leraar houdt de deur open voor rennende kinderen, want de pauze begint

In de cao van het po zijn regels opgenomen omtrent de pauze van leraren:

  • Als op een dag 5,5 uur of meer wordt gewerkt, heeft de werknemer recht op een pauze van minimaal 30 minuten tussen 10.00 en 14.00 uur.
  • Met instemming van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) kunnen pauzes gesplitst worden in twee keer 15 minuten. Ook de gesplitste pauzes vallen in de periode tussen 10.00 en 14.00 uur.

Dit zijn de pauzetijden waarin de leraar geen toezicht hoeft te houden over leerlingen en een moment ‘vrije tijd’ heeft. Er zijn verschillende manieren om het onderwijs te organiseren zodat leraren pauze kunnen houden terwijl er toezicht is op de leerlingen.

Hoe kun je de pauze in het po organiseren?

  • Laat verschillende groepen tegelijk pauze houden. Zo kan een deel van de leraren toezicht houden terwijl het andere deel pauze neemt.
  • Pas de pauzetijden van leerlingen aan. Zo kan de pauzetijd van leraren flexibeler worden ingedeeld.
  • Zet vakleerkrachten in. De groepsleraren kunnen pauzes houden tijdens de lessen van een vakleerkracht of de les van een collega overnemen.
  • Zet leraarondersteuners, onderwijs- of klassenassistenten of praktijkondersteuners in om leerlingen tijdens de pauzetijd van leraren op te vangen.
  • Zet vrijwilligers, overblijfkrachten of een professionele organisatie in (mogelijk dezelfde organisatie die ook de voor- en naschoolse opvang verzorgt).

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.