Pauze in het onderwijs is van essentieel belang

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 december 2017

Pauze is voor leerlingen een moment om in een ontspannen en gezellige sfeer met elkaar te kunnen eten. Voor leraren is het vaak een moment om tot rust te komen of om even de laatste voorbereidingen te treffen voor de lessen in de middag. Vaak stoeien leraren echter met het probleem dat hun pauze door werkzaamheden of leerlingen/studenten die iets willen vragen worden ingenomen, waardoor er niet altijd aan toe wordt gekomen.

Hoe is de pauze in de wet geregeld?

Net als in andere beroepen gelden ook in het onderwijs wetten als het gaat om arbeidstijden:

  • Als er langer gewerkt wordt dan 5½ uur moet een personeelslid 30 minuten aaneengesloten pauze hebben.
  • Als langer gewerkt wordt dan 8 uur moet een werknemer 45 minuten pauze hebben, waarvan 30 minuten aaneengesloten
  • Leraren kunnen dus eigenlijk niet ingeschakeld worden voor de opvang van leerlingen, tenzij er een pauze van een uur is en een rooster wordt gemaakt van twee keer een half uur.
  • Een andere oplossing is te werken met vrijwilligers, overblijfkrachten of een professionele organisatie, mogelijk dezelfde organisatie die ook de voor- en naschoolse opvang verzorgt.

Toezicht op het schoolplein

Toezicht op het schoolplein wordt gedaan door vrijwilligers, overblijfkrachten of een professionele organisatie. Ook worden leerkrachten vaak ingezet om te surveilleren. Voor leraren blijkt het vaak een moeilijke taak om orde te houden op het schoolplein, het vraagt namelijk andere vaardigheden dan het houden van orde in de klas.

Wordoverblijfmedewerker.nl  is een website waar mensen zich kunnen aanmelden als overblijfkracht. Ook kunnen scholen hier op zoek naar een overblijfkracht.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.