Samen lerende mbo-teams kunnen beter met hun tijd meegaan
onderzoek
mbo

Samen lerende mbo-teams kunnen beter met hun tijd meegaan

Mbo-docenten die blijven leren en met elkaar samenwerken kunnen beter omgaan met problemen in de toekomst. Ze dienen daarbij wel gesteund te worden door een stimulerende leidinggevende. Op die manier leveren zij een positieve bijdrage aan de verandercapaciteit van de school. Dit blijkt uit het onderzoek van Arnoud Oude Groote Beverborg uitgevoerd aan de Universiteit Twente.

Drie docenten overleggen met elkaar in de lerarenkamer
Foto: Marieke Duijsters

In het mbo is de laatste jaren veel veranderd. Behalve onderwijsvernieuwingen als zelfsturend en competentiegericht leren, nieuwe collega’s van buiten het onderwijs en een veranderde studentenpopulatie, zijn en ook in multidisciplinaire teams gaan samenwerken. Dat vraagt een bepaalde ontwikkeling van die docenten.

‘Dát docenten zich daarom moeten blijven ontwikkelen lijkt een gegeven. Als echter kan worden achterhaald welke omstandigheden nodig zijn om duurzaam leren te faciliteren, dan hebben docenten meer tijd om te doen waarvoor ze hebben geleerd: lesgeven’, aldus promovendus Oude Groote Beverborg.

Samenwerken is essentieel voor succesvol leren

Voor het succesvol leren van docenten is het essentieel dat zij gezamenlijk aan een taak werken. Zij overleggen bijvoorbeeld met elkaar over het ontwerpen van een gemeenschappelijk curriculum. Daarbij reflecteren zij op hun samenwerking, zodat er weer nieuwe ideeën ontstaan.

Docenten geven dus actief en steeds weer opnieuw betekenis aan hun werkplek, waardoor zij blijven leren en erop vertrouwen dat zij toekomstige problemen ook kunnen oplossen. Een verandering als multidisciplinaire teams vraagt niet alleen om samenwerking, maar stimuleert deze zo ook.

Uitwisseling tussen docenten en leidinggevende is belangrijk

Belangrijke voorwaarde voor dit leren van docenten is tevens een leidinggevende die hen individueel steunt en intellectueel uitdaagt. Dat werkt twee kanten op. Leidinggevenden en docenten kunnen elkaar inspireren om gemeenschappelijke doelen na te streven en te realiseren. Oude Groote Beverborg: ‘Als een leidinggevende blijft bouwen aan een visie op het onderwijs, dan blijven docenten vanuit die visie werken aan hun doelen. En dat is voor de leidinggevende weer motiverend om te blijven werken aan een visie.’

Samen met schoolleiders creëren docenten zo een inspirerende leeromgeving. En die omgeving draagt vervolgens bij aan een blijvende uitwisseling van kennis en ideeën.

Meer bouwstenen voor verandering?

Er zijn nu twee bouwstenen van de verandercapaciteit van onderwijsinstellingen gevonden. Dit duidt erop dat er ook meer kunnen zijn en dat er niet één programma is dat deze kan versterken. Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken welke bouwstenen er nog meer zijn. Vanuit die kennis zouden scholen gemakkelijk toekomstbestendiger kunnen worden door enkel de bouwstenen die in de verschillende contexten al in enige mate aanwezig zijn, te versterken.

Meer lezen?

Referenties

Titel
Fostering sustained teacher learning: co-creating purposeful and empowering workplaces
Beschrijving
Proefschrift afgerond na onderzoek 'Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs' binnen het onderzoeksprogramma 'Schoolkenmerken en ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs'
Auteur(s)
Arnoud Oude Groote Beverborg
Jaar
2015

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.