onderzoek
po

Ontwikkelen kleuters foneembewustzijn door lettergrepen te klappen?

Auditieve analyse en auditieve synthese zijn essentiële voorwaarden voor het leren lezen. Klappen in lettergrepen helpt daar niet bij, blijkt uit onderzoek naar het stimuleren van foneembewustzijn. Dat is een specifieke fase van het fonologisch bewustzijn, waarbij kinderen in staat zijn lettergrepige woorden in afzonderlijke klanken op te delen.

Lettergrepen klappen wordt veelvuldig toegepast in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Er is zeer veel onderzoek beschikbaar en in reviews samengevat, waarin is aangetoond dat dit niet helpt om foneembewustzijn bij kinderen te ontwikkelen. Het meest omvangrijke onderzoek is de review van het National Reading Panel. Die heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs van de VS alle bewijs rond leesinterventies bijeengebracht.

Klappen van lettergrepen ligt ver van ontwikkeling foneembewustzijn

Heel kort samengevat komen de bevindingen in deze review op het volgende neer. In de kleutergroepen is een van de centrale vaardigheden het ontwikkelen van foneembewustzijn. Het klappen van lettergrepen (onder andere) ligt ver af van het ontwikkelen van foneembewustzijn. Daarom is het niet effectief en leidt het zelfs af van de te ontwikkelen vaardigheid.

Opdelen van woorden in fonemen en samenvoegen van fonemen tot woorden

Het volgende (vertaalde) citaat vat het nog eens kort samen: “Het kunnen opdelen van woorden in fonemen en fonemen kunnen samenvoegen tot woorden zijn de essentiële vaardigheden die van belang zijn voor het leren lezen (National Reading Panel, 2000; O’Connor, Jenkins, & Slocum, 1995). De instructie dient gericht te zijn op die twee fundamentele vaardigheden en minder aandacht besteden aan andere fonologische activiteiten (bijvoorbeeld rijmen, lettergrepen klappen, fonemen weglaten of substitueren)”.

Meer weten?

Lees hier het uitgebreide antwoord op de vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Deze vraag is overgenomen van de Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs.

Het antwoord is tot stand gekomen met dank aan Thoni Houtveen en Anne Luc van der Vegt.
Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.