Wanneer ben je als leraar ict-bekwaam?
praktijk
po vo mbo so

Wanneer ben je als leraar ict-bekwaam?

Leraren gebruiken ict niet alleen voor de organisatie van hun werk, maar ook als didactisch middel, voor hun eigen professionalisering en om te werken aan de digitale geletterdheid van leerlingen. Als je op die verschillende gebieden ict op een effectieve manier in kunt zetten, ben je een ict-bekwame leraar.

De handreiking ict-bekwaamheid van Kennisnet noemt vier gebieden waarop de leraar ict-bekwaam kan zijn:

  • digitale geletterdheid
  • leersituatie
  • organisatie
  • professionalisering

De vier gebieden hebben veel met elkaar te maken en overlappen soms. Elke leraar zou op deze gebieden in ieder geval over basale ict-vaardigheden moeten beschikken. Maar dat betekent niet dat elke leraar op precies dezelfde manier ict-bekwaam moet zijn. Iedere onderwijssituatie is anders en vraagt om een eigen aanpak en deskundigheid.

Digitale geletterdheid

Alleen leraren met basisvaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid kunnen leerlingen echt verder helpen bij het leren van digitale vaardigheden. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus en achtergronden. Leraren kunnen hier een belangrijke rol spelen. 

Leersituatie

Ict kan leerlingen helpen om beter te leren. Adaptieve digitale oefenprogramma’s voor rekenen zijn daar een voorbeeld van. Maar niet elke ict-toepassing is voor iedere leersituatie effectief. Daarom is het belangrijk dat leraren weten wat wel en niet werkt met ict in verschillende leersituaties. En dat ze bewust kiezen om een bepaalde ict-toepassing wel of niet in te zetten.

Organisatie

Leraren hebben een belangrijke rol in de bedrijfsvoering en communicatie van de school. Ze organiseren en verantwoorden hun activiteiten met behulp van digitale middelen. Het is daarom belangrijk dat leraren veilig en verantwoord kunnen werken met de verschillende registratie- en communicatiesystemen van de school en dat zij rekening houden met de privacywetgeving.

Professionalisering

Leraren moeten weten welke inzet van ict het beste past in een bepaalde situatie. Daarom is het belangrijk dat leraren blijven leren op dit gebied en hun kennis over onderwijs en ict bijhouden. Op individueel niveau, maar ook op teamniveau en in grotere netwerken, zoals professionele leergemeenschappen.

Aan de slag met ict-bekwaamheid

  • Het TPACK-spel helpt je bij het combineren van ict-kennis, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. Aan de hand van zelf gekozen vakinhoud bedenk je nieuwe onderwijsactiviteiten. Je combineert de inhoud op een creatieve manier met verschillende didactische vormen en ict-hulpmiddelen. TPACK is vooral nuttig voor de onderdelen leersituatie en digitale geletterdheid.
  • De Kennisrotonde van het NRO beantwoordt vragen uit de onderwijspraktijk op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis. Hier vind je veel informatie over wat werkt met ict in verschillende leersituaties.
  • Op kennisnet.nl vind je meer informatie over digitale geletterdheid. In het Handboek Digitale Geletterdheid vind je praktische tips om digitale geletterdheid een plek te geven in het onderwijs.
  • Voor het onderdeel organisatie is bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy belangrijk. De website Aanpak IBP voor het po en vo geeft je concrete handvatten om op een goede manier met informatiebeveiliging en privacy om te gaan.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en idee├źn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.