Hoe leer je groep 3 en 4 stapsgewijs rekenen?

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 augustus 2019

In groep 3 beginnen leerlingen met rekenen. Hier gaan verschillende activiteiten aan vooraf: kinderen leren getallen herkennen, getallen schrijven en leren via ‘pijlentaal’ kennismaken met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Vervolgens worden de plus- en mintekens geïntroduceerd en ontstaan er echte sommen.
Een leerling leert rekenen met een telraam

Meestal lossen leerlingen opgaven tot 20 op door te tellen. Vaak gebruiken leerlingen hun vingers om de tel bij te houden. In groep 3 wordt via verschillende strategieën geleerd om op andere manieren te rekenen. Dit gebeurt vooral op twee manieren: dubbelen en ordenen volgens vijven.

Leren hoofdrekenen

Hierna komt het formele rekenen echt op gang. Door veel te oefenen leren de kinderen optellingen en aftrekkingen uit het hoofd. Hoofdrekenen is een vaardigheid die belangrijk is voor het verdere rekenonderwijs. De rekensommen bevatten steeds vaker ‘grote’ getallen en dan is tellen niet handig meer.

Structuur van getallen: rekenen tot 100

Rekenen tot 100 vormt de voedingsbodem van het verdere rekenonderwijs met hele getallen, kommagetallen, breuken, verhoudingen en procenten. In groep vier krijgen de kinderen grondige kennis van de structuur van getallen, maar verwerven ze ook inzicht in rekenstrategieën en een wiskundige houding.

Eerst de tienen, dan de totale getallenrij oefenen

Het leren tot 100 tellen gaat ook verder in groep 4. Dit kan het beste door eerst apart de grote telrij van tienen in te prenten en daarna pas de totale getallenrij te oefenen. Omdat je een groot getal anders uitspreekt dan dat je het opschrijft, is het belangrijk om aandacht te hebben voor het uitspreken van geschreven getallen.

Elke dag rekenen met automatiseringsoefeningen

In groep 4 is het verder belangrijk om verder te gaan met het memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 20. Het is aan te raden om elke dag vijf tot tien minuten automatiseringsoefeningen te doen. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen ook vlot optellen en aftrekken tot 100. Bij het vermenigvuldigen en delen ligt het einddoel in het memoriseren van de tafels en het toepassen van deze kennis in contextopgaven.

Meer video’s op Leraar 24 over rekenonderwijs:

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.