Eigen motivatie van de leerling

lerarenredactie | bijgewerkt op 03 november 2011

Productief Leren is opgezet als een gezamenlijk project van de VO en MBO scholen in de Gooi- en Vechtstreek i.s.m. het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Het is een unieke onderwijsmethode in Nederland. Het belangrijkste principe van Productief Leren is dat de student leert op basis van ervaring die hij/zij in de praktijksituaties opdoet. Deze praktijksituaties worden door de jongere zelf gekozen. Vervolgens wordt met de hulp van docenten, schoolbegeleider en praktijkbegeleiders een individueel lesprogramma opgesteld dat is afgestemd op de gekozen praktijksituaties en de doelen die de student wil bereiken.

De student begint in de praktijk en bouwt zelfvertrouwen op. Het unieke aan Productief Leren is dat het onderwijs helemaal is afgestemd op de individuele student en de activiteit die hij/zij wil ondernemen. Bovendien is er binnen het Productief Leren veel aandacht voor beroepenoriëntatie en carrièreplanning omdat jongeren steeds weer in andere praktijksituaties kunnen meewerken en rondkijken. In deze praktijksituaties worden zij begeleid door hun praktijk begeleider en door hun schoolbegeleider intensief gevolgd.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.