Meervoudige intelligentie: werkvormen

lerarenredactie | bijgewerkt op 21 juni 2017

Op ’t Schoolhuys in Houten wordt gewerkt volgens het idee van de meervoudige intelligenties. Meervoudige Intelligentie (MI) biedt inzicht in de diversiteit van de talenten van leerlingen. Zaakvakken en creatieve vakken worden volgens de methode Vier-keer-wijzer met elkaar geïntegreerd. Leraar Mieke van der Linden van groep 4 vertelt over de verschillende werkvormen die ze gebruikt en wat de voordelen hiervan zijn.

Onder onderwijskundigen wordt de effectiviteit van lesgeven vanuit MI in twijfel getrokken. Cognitief psycholoog Daniel Willingham bijvoorbeeld schreef een gedegen kritiek. Het NRO heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken naar het effect van het toepassen van MI. Er zijn weinig aanwijzingen gevonden dat rekening houden met de verschillende intelligenties bijdraagt aan het leren van leerlingen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.