Opleiding MZ voor ervaringsdeskundigen

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 september 2012

De opleiding MMZ/BGE 4 is een relatief nieuwe opleiding voor een nieuwe functie en beroep in de GGZ en verslavingszorg. De opleiding richt zich op studenten die ervaring hebben als cliënt in de GGz en verslavingszorg. Veel studenten hebben een psychiatrische diagnose en of een verslavingsachtergrond en kennen de gevolgen daarvan voor leven, leren en werk. Het uitgangspunt (en ook de ervaring) van de opleiding is dat deze studenten door hun ervaringen eerder verworven competenties bezitten. De opleiding leidt op tot regulier sociaal pedagogisch werker met als specialisatie ‘begeleider GGZ met ervaringsdeskundigheid’. Deelnemers krijgen een regulier niveau 4 diploma met een door de praktijk erkend addendum ‘ervaringsdeskundigheid’ waarop de extra programmaonderdelen zijn omschreven.

Voor het opleidingsteam van Zadkine te Rotterdam geldt dat differentiatie en maatwerk belangrijk is. Vragen, behoeften en mogelijkheden van de onderwijsdeelnemers variëren sterk. Het succes van het opleidingsteam hangt samen met het vermogen om tussen deze externe krachten dynamisch te blijven balanceren en met de diverse betrokkenen in gesprek te blijven.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.