Samen curriculum ontwerpen

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 juni 2016

Het beste onderwijs ontstaat wanneer leraren samen onderwijs ontwerpen.
In deze video kijken we naar de rol die leraren zouden kunnen spelen in het ontwerpen van onderwijs. Er komen verschillende leraren aan het woord die in het buitenland hebben ervaren hoe onderwijsontwikkeling daar is vormgegeven. Zij blikken terug op wat zij ervaren hebben, waarbij zij onder andere stil staan bij de rol die leraren in de verschillende landen hebben gekregen binnen curriculumontwikkeling, wat hiervan de opbrengst is (geweest) en welke lessen zij hiervan meenemen naar Nederland.

De landen die in de video centraal staan zijn ook uitgewerkt in verdiepende video’s: Lessen uit Canada, Lessen uit Finland en Lessen uit Singapore. Deze landen werden bezocht, omdat (de organisatie van) hun onderwijs internationaal bekend staat, onder andere ook door diverse onderzoeken. Ook hieruit kunnen we lessen trekken. Bekijk daarvoor de video Lessen uit internationaal onderzoek, waarin onder andere wordt ingegaan op onderzoek door de OECD (OESO).

 

Image credits, laatst geraadpleegd op 24-06-2016
Kaart Alberta
Three E’s
Flip the system (boek)
Flip the system (systeem)
Micro Society
Building Futures

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.