Bewust gebruik schooltaal

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 februari 2011

Schooltaal
Het is belangrijk om peuters en kleuters al vroeg te confronteren met schooltaal; ze kunnen uiteindelijk niet zonder en het bevordert hun toekomstige schoolsucces. Dit blijkt uit een onderzoek van Lotte Henrichs. Het is verstandig als peuterleidsters en kleuterjuffen de jonge kinderen waarmee zij te maken hebben, op een complexere manier aanspreken dan nu veelal gebeurt.

Kennisoverdracht
Als de kinderen eenmaal naar het basisonderwijs gaan, krijgen ze automatisch te maken met zogenaamde ‘academische taal’ of ‘schooltaal’. Schooltaal is het taalgebruik dat zowel leraren als leerlingen nodig hebben om op een efficiente manier kennis over te dragen. Uit het onderzoek is gebleken, dat leerkrachten al vanaf de kleuterjaren kennis van schooltaal van leerlingen verwachten. Het gebruik van schooltaal stelt kinderen in staat instructies te begrijpen en om op een efficiënte manier hun kennis te laten zien.

Praktijk
In deze video zie je hoe je kleuters kennis kan laten maken met schooltaal. Dit kan door ingewikkelde zinnen te gebruiken, nieuwe woorden te introduceren, en zelf door te vragen en relatief moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.