Pratend en Lezend Woorden Leren

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 augustus 2011

Belangrijke uitgangspunten van de aanpak Pratend en Lezend Woorden Leren zijn:

  • Er is verschil in aandacht voor verschillende woorden; de leerkracht kiest bewust voor expliciete aandacht voor een aantal woorden (staat op het rooster), maar er is veel impliciete aandacht voor woorden (dit gebeurt de hele dag door en kost geen extra tijd).
  • De woordenschatactiviteiten zijn gericht op het gebruik van de woorden.
  • Leerlingen leren de woorden binnen een kader en krijgen niet alleen losse woorden aangeboden, maar ook woordgroepen en woordfamilies.
  • De woorden zijn onderverdeeld in drie woordgroepen en hierbinnen is er een verschil in aanpak van de didactiek.

Op basisschool de Uilenspiegel in Boekel gebruiken ze de PLWL-aanpak. Leerkracht Sjaak van Moorsel legt uit hoe dit in de klas werkt. Verder komt drs. Paul Filipiak aan het woord die het tot stand komen van deze aanpak toelicht.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.