praktijk
po

Kernvisie-methode

Leraren komen ze vaak tegen: kinderen die niet mee kunnen komen in de klas. Het kost ze vaak heel wat hoofdbrekens. Ze hebben alles al op verschillende manieren uitgelegd, maar sommige kinderen pakken het niet op. Ze zijn vaak onrustig in de klas en hebben moeite met concentreren. Waar komt dit nu door en bovenal, wat kunnen leraren er aan doen?

  • Embedcode

Esther Schabbink is leraar in het primair onderwijs en maakt gebruik van de Kernvisie-methode om leerlingen met leer- of concentratieproblemen te helpen.

Denken in beelden

De Kernvisie-methode gaat er van uit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Eigenlijk kun je spreken van een linksgeoriënteerde leerstijl en een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Werken aan motivatie

De Kernvisie-methode leert kinderen (en volwassenen) diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

Het doel van coaching met de Kernvisie-methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Bron: www.kernvisiemethode.nl

Thema

Didactiek

Onderwerpen

LeerproblemenAnoniem | 17 december 2015

In de video wordt aangegeven: "De kernvisiemethode laat kinderen informatie rechtstreeks in het langetermijngeheugen zetten. Deze methode is vooral geschikt voor 'rechts georiënteerde kinderen." Deze uitspraak gaat volledig in tegen wat onderwijsdeskundigen op dit moment weten over hoe het geheugen werkt. Nieuwe informatie moet eerst verwerkt worden in het werkgeheugen voordat het opgeslagen kan worden in het langetermijngeheugen. Het idee dat ons geheugen informatie, bijvoorbeeld datgene wat we zien of visualiseren perfect kan opslaan, lijkt behoorlijk op het idee van een fotografisch geheugen. Over het bestaan van een fotografisch geheugen wordt getwist, maar eigenlijk is er niets dat wijst op het bestaan ervan. Uiteraard bestaan er personen die over een uitzonderlijk goed geheugen beschikken, die bijvoorbeeld pi tot op duizenden decimalen achter de komma kunnen opnoemen, maar dat is geen fotografisch geheugen: dat is gewoon knap. Ons geheugen is helaas allerminst perfect.


Lieshout | 22 september 2015

Meneer Bouwman. U doet zich voor als expert. Welke opleidingen volgde u?


Beer Baart | 9 maart 2014

Ik heb een paar leerlingen in mijn hoofd bij dit verhaal. Ik zal eens zien of het voor hen goed werkt. Interessante visie en eerlijk gezegd nog niet eerder van gehoord.


Juliette Velraeds, werkt onder andere met Kernvisiemethode | 22 september 2013

Ik heb gisteravond aan de dochter van mijn vriend (doet 3 VWO) geleerd hoe ze woorden van buitenlandse talen kan opslaan met de Kernvisiemethode. Ze is dyslectisch. Ze is er vanochtend mee begonnen en komt me net blij en opgelucht vertellen dat het heel goed werkt. 'Het werkt heel goed met het opslaan van die woorden, ik heb er geen 1 meer fout geschreven!' Waar het om gaat is dat het voor een aantal zaken heel goed werkt bij een aantal mensen. Dat is mijn visie en die is niet wetenschappelijk onderbouwd inderdaad maar wel in de praktijk onderzocht en positief bevestigd.


Gerald van Dijk | 29 oktober 2012

Het gegoochel met linker- en rechter hersenhelften en informatie die 'rechtstreeks het lange termijngeheugen in gaat' lijkt mij een vorm van pseudowetenschap. Niettemin zou de behandeling werkzaam kunnen zijn. Dat is althans nog niet uit te sluiten. Er zijn wel meer werkzame therapieën waarvan we het achterliggende mechanisme niet goed kunnen benoemen. Maar probeer e.e.a. niet op deze manier aan de man te brengen. En beweer liever niet dat de behandeling effectief is, voordat daar onafhankelijk onderzoek naar is verricht. Gerald van Dijk (MA special educational needs)


Linda de Jong, kernvisiecoach | 16 september 2012

In de tweede helft van het vorige schooljaar mocht ik een meisje van zeven jaar leren hoe te leren met de kernvisiemethode. Op haar tweede rapport van dat schooljaar preikte een E-score voor spelling. Vanaf het moment dat zij aan de slag is gegaan met de kernvisiemethode gingen haar resultaten zienderogen vooruit. Haar derde rapport stond in het teken van de A-score voor spelling! Goed gedaan, meissie, jij kan het ook!


Wim Bouman | 10 april 2012

Beste Sjors, De Kernvisie methode is door mij ontwikkeld. Aanvullende uitleg: Door de leerling de informatie rechtreeks in het lange termijngeheugen te laten zetten hoeft het niet meer te herhalen. Dit in het hoofd zetten doet de leerling door de informatie in het hoofd te projecteren, waardoor de hersenen, bijvoorbeeld het woordbeeld hebben geregistreerd. Dit kan worden toegepast op woorden, spellingregels, sommen, tafels, topografie en met grote teksten. Voor rechtsgeoriënteerde leerlingen een eenvoudige actie, welke direct tot resultaat leidt. Voor meer informatie verwijs ik naar www.kernvisiemethode.nl


sjors | 3 april 2012

Promotiefilm. Voor mij geen enkele waarde als leerkracht. Hoe het werkt zien we niet. Wel uitleg. Titel mag dan ook anders zijn: uitleg hoe kinderen leren.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.