De rol van een ambulant begeleider bij leerlingen met een visuele handicap

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 juni 2014

Zeventig procent van de leerlingen van Visio Onderwijs krijgt ambulante begeleiding. Een aantal van hen werkt met een tablet met speciale apps voor slechtzienden, bijvoorbeeld een rekenapp die cijfers en functies duidelijk en contrastrijk weergeeft.

Het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke doelen voor Visio Onderwijs. Het onderwijsconcept waarvoor is gekozen heet ‘Leren leren’. Het uiteindelijke doel van de ambulante begeleiding door Visio is het bereiken van een zo hoog mogelijke autonomie van de leerlingen.

Welke digitale middelen kunnen slechtziende leerlingen helpen?

De tablet kan de leerlingen daarbij helpen. Een van de hulpmiddelen is ‘join me’, een webapplicatie die informatie op het digibord rechtstreeks naar de tablet stuurt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.