ROTOR-model: onderwijs in ontwikkeling

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 november 2012

Een ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kan ondersteund worden door het ROTOR-model; het doorlopen van de stappen van het model zorgt voor een systematische en planmatige aanpak. Het ROTOR-model ontleent zijn naam aan de eerste letters van de vijf afzonderlijke denkstappen die in dit model gemaakt worden:

  • Retrospectie
  • Ontwerpen
  • Toepassen
  • Onderzoeken
  • Reflectie

Het model is uitgewerkt door de kenniskring van het lectoraat ‘Leren in leerwerkgemeenschappen’ van de Pedagogische hogeschool De Kempel te Helmond.

De ROTOR is een praktisch denk-, handelings- en onderzoeksmodel, dat bruikbaar is om op een verantwoorde wijze de inhoudelijke kwaliteit te borgen van (voorgenomen) onderwijsontwikkelingen. Het is ook een houvast voor aanstaande leraren om gestructureerd en onderzoekend tegen zaken aan te kijken, antwoorden te zoeken en er daarna het handelen op af te stemmen.

In deze video is te zien wat het ROTOR-model is en hoe (aanstaande) leraren het kunnen gebruiken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.