praktijk
mbo

Onderwijs Pioniers: Een eigen webshop

  • Embedcode

Onderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt Onderwijs Pioniers leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pioniers Trofee.

Daarmee krijgen pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is het een leerervaring voor scholen om te vernieuwen van binnenuit. Onderwijs Pioniers maakt leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Hiermee is Onderwijs Pioniers een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs zonder het betrekken van de leraren en een ervaren gebrek aan professionele ruimte. Want duurzame en gedragen verbetering van het onderwijs kan alleen ontstaan als de leraren daar eigenaar van zijn. En duurzame vernieuwing ontstaat alleen als gewerkt wordt aan een cultuur van vernieuwing in het onderwijs.

In deze serie video’s portretteren we een aantal onderwijspioniers. Wie zijn zij en wat zijn hun ideeën? In deze video volgen we onderwijspionier Lenie van Emmerik. Lenie geeft les aan een ROC en heeft een goed idee om haar onderwijs te verbeteren. Het idee is om leerlingen zelf een webshop te laten opzetten. Om na te gaan wat daar zoal bij komt kijken, startte ze zelf een webshop op. De video is gemaakt in de opstartfase van het project. Hoe beleeft zij het pionierschap? Wat geeft energie en wat behoeft nog aandacht? En hoe reageren collega’s en studenten op haar inititief?

Onderwerpen

InnovatieHenk-Paul Hegeman | 11 maart 2014

Ondernemen is de durf hebben om als pionier in actie te komen. Door anders te handelen en met ambitie de student een stap verder te willen brengen. Ga zo door Lenie!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.