praktijk
po
so

Grip op overprikkeling en agressie

  • Embedcode

Onderwijsgroep Buitengewoon verzorgt onder andere speciaal onderwijs in regio Venray. De vestiging in Geijsteren kan gezien worden als een opmaat naar de Talentencampus Venray, een brede voorziening waarin kinderopvang, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samen zorgen voor een breed continuüm aan (onderwijs) mogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Waar voorheen sprake was van drie separate onderwijsexpertises, te weten zml, mytyl/tyltyl en gedrag, wordt de groepssamenstelling in Geijsteren gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van elke leerling en de daarbij behorende ondersteuningsvragen.

De school heeft een werkwijze ontwikkeld om overprikkeling en ook agressief gedrag van leerlingen structureel te voorkomen. Er wordt gewerkt met een gevisualiseerd stappenplan van vier stappen waarbij de nadruk ligt op preventie, zelfsturing en groei. De stappen zijn, basisgroep, stilteruimte, achterwachtgroep en de time-out ruimte. Positieve effecten zijn; vermindering van agressie en overprikkeling, voorkomt versnelde doorstroom naar de time-out ruimte, meer zelfsturing, uniformheid in handelen en naleven van afspraken door leerlingen en collega’s. Er hoeven geen personeelsleden vrij geroosterd te worden.

Voor meer informatie zie: www.ogbuitengewoon.nl of mail naar info@ogbuitengewoon.nl.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.