Onderwijs Pioniers: App met vakjargon

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 februari 2014

Onderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt Onderwijs Pioniers leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pioniers Trofee.

In deze serie video’s portretteren we een aantal onderwijspioniers. Wie zijn zij en wat zijn hun ideeën? In deze video volgen we Sandra Wormgoor, lerares Nederlands en Engels aan een ROC. Haar studenten volgen de beroepsbegeleidende leerweg om opticien, audicien, tandtechnicus en orthopedisch technicus te worden. Sandra geeft Nederlands en Engels zoveel mogelijk rondom het eigen vakgebied. Zij ontwikkelde hiervoor een handig hulpmiddel: de jargon-app. Het is een digitaal woordenboek Engels- Nederlands en Nederlands-Engels met vaktaal voor opticiens, audiciens, tandtechnici en orthopedische technici. Met de app kunnen de studenten altijd en overal hun vakjargon opzoeken en direct inzetten. Ook kunnen zij zelf jargon toevoegen aan de app. Daarnaast maakt Sandra instructievideo’s die studenten voorafgaand aan de les bekijken om daarmee de contactmomenten zo effectief mogelijk te benutten (flipping the classroom).

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.