praktijk
po
vo
mbo

Meervoudige intelligentie: naturalistische intelligentie

Meervoudige Intelligentie is een theorie van de Amerikaanse psycholoog Gardner, die werd gepubliceerd in 1981. Hij ging in tegen het heersende idee dat de mens maar één vorm van intelligentie bezit. Volgens Gardner zijn er minstens acht vormen van intelligentie. Een daarvan is Naturalistische intelligentie: het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende verschijnselen en deze tot op detail kunnen classificeren.

  • Embedcode

Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich sterk aangetrokken tot planten, dieren, landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze intelligentie is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te classificeren. Je doet deze kinderen een plezier door ze activiteiten te laten doen met betrekking tot het verzamelen, analyseren, bestuderen en zorgen voor planten en dieren.

Onder onderwijskundigen wordt de effectiviteit van Gardner‘s theorie in twijfel getrokken. Cognitief psycholoog Daniel Willingham bijvoorbeeld schreef een gedegen kritiek. Het NRO heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken naar het effect van het toepassen van Gardner’s principes. Er zijn weinig aanwijzingen gevonden dat rekening houden met de verschillende intelligenties bijdraagt aan het leren van leerlingen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.