Onderwijs Pioniers: De ideale weektaak
praktijk
po

Onderwijs Pioniers: De ideale weektaak

  • Dit artikel bevat een video

Onderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt Onderwijs Pioniers leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pioniers Trofee.

Daarmee krijgen pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is het een leerervaring voor scholen om te vernieuwen van binnenuit. Onderwijs Pioniers maakt leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Hiermee is Onderwijs Pioniers een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs zonder het betrekken van de leraren en een ervaren gebrek aan professionele ruimte. Want duurzame en gedragen verbetering van het onderwijs kan alleen ontstaan als de leraren daar eigenaar van zijn. En duurzame vernieuwing ontstaat alleen als gewerkt wordt aan een cultuur van vernieuwing in het onderwijs.

In deze serie video’s portretteren we een aantal onderwijspioniers. Wie zijn zij en wat zijn hun ideeën? In deze video volgen we onderwijspionier Inge. Zij heeft een weektaak ontworpen die recht doet aan niveauverschillen in de klas. De leraar maakt voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen drie groepen van zijn klas en geeft elke groep een symbool. De kinderen krijgen een gelamineerd kaartje waarop deze vakken staan, met daarachter het symbool dat op hem/haar van toepassing is. Vervolgens bedenkt de leraar voor elke groep een taak.

Op deze manier kan één algemene instructie gegeven worden, waarna een deel van de leerlingen meteen op niveau aan het werk gaat. De andere groep komt daarna aan de instructietafel voor de verlengde instructie. De weektaak van Inge biedt structuur aan leraar en leerling. Leerlingen krijgen werk op hun niveau aangeboden, waardoor ze gemotiveerder aan het werk gaan. Leraren hoeven niet meer worstelen met de combinatie van een weektaak en niveauverschillen binnen de klas.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.