Leraar24 logo
Onderwijs Pioniers: De ideale weektaak
praktijk
po

Onderwijs Pioniers: De ideale weektaak

  • Embedcode

Onderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt Onderwijs Pioniers leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pioniers Trofee.

Daarmee krijgen pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is het een leerervaring voor scholen om te vernieuwen van binnenuit. Onderwijs Pioniers maakt leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Hiermee is Onderwijs Pioniers een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs zonder het betrekken van de leraren en een ervaren gebrek aan professionele ruimte. Want duurzame en gedragen verbetering van het onderwijs kan alleen ontstaan als de leraren daar eigenaar van zijn. En duurzame vernieuwing ontstaat alleen als gewerkt wordt aan een cultuur van vernieuwing in het onderwijs.

In deze serie video’s portretteren we een aantal onderwijspioniers. Wie zijn zij en wat zijn hun ideeën? In deze video volgen we onderwijspionier Inge. Zij heeft een weektaak ontworpen die recht doet aan niveauverschillen in de klas. De leraar maakt voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen drie groepen van zijn klas en geeft elke groep een symbool. De kinderen krijgen een gelamineerd kaartje waarop deze vakken staan, met daarachter het symbool dat op hem/haar van toepassing is. Vervolgens bedenkt de leraar voor elke groep een taak.

Op deze manier kan één algemene instructie gegeven worden, waarna een deel van de leerlingen meteen op niveau aan het werk gaat. De andere groep komt daarna aan de instructietafel voor de verlengde instructie. De weektaak van Inge biedt structuur aan leraar en leerling. Leerlingen krijgen werk op hun niveau aangeboden, waardoor ze gemotiveerder aan het werk gaan. Leraren hoeven niet meer worstelen met de combinatie van een weektaak en niveauverschillen binnen de klas.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


marli | 10 april 2014

Renee en Marcel, vinden jullie je eigen reacties niet wat hautain? Iedere leraar in Nederland mag zijn eigen oplossing bedenken in zijn eigen omgeving, in plaats van altijd maar met andermans oplossingen te moeten werken. Daar hebben namelijk veel leraren last van. Van het gedrag dat anderen het beter weten dan jijzelf.


Alex | 10 januari 2014

Met rene eens dat dit achterhaald is. Ook jammer dat er niet in groepjes wordt gewerkt waarbij kinderen van en met elkaar kunnen leren. De spreuk ik doe mijn best en ik leer van mijn fouten krijg ik de kriebels van. Ik zie veel meer heil in leergesprekken wat kan ik al goed en waar wil ik nog meer van leren/ nog beter in worden. En niet te vergeten..... Waar ben ik trots op!!!


ChielMulder@deschakelhoogezand.nl | 9 januari 2014

Interessant project. Is er ook een format van de weektaak en bijbehorende logo's beschikbaar? Graag zou ik deze eens in willen zien


René | 9 januari 2014

Zolang differentiatie inhoudt dat kinderen in een groep gelijktijdig beginnen aan een taak en samen op een vast moment in de week(moeten) eindigen, is er volgens mij geen sprake van passend onderwijs. Streaming volgens het BHV-model is in mijn optiek zelfs achterhaald, zolang alle kinderen van de groep aan het einde van de week weer even ver (moeten) zijn.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen