praktijk
vo

Burgerschapsvorming in het vmbo

  • Embedcode

Het Globe College neemt deel aan het project Utrechtse Meester-Docent vmbo van de Hogeschool Utrecht dat zich onder andere richt op het instellen van een keurmerk voor Burgerschapsvorming.

De wijze waarop een school invulling wil geven aan Burgerschap is nauw verweven met de schoolvisie, de schoolcultuur en de schoolorganisatie. Daarom zal elke school een eigen traject voor Burgerschapsvorming ontwikkelen. Burgerschapsvorming vindt niet geïsoleerd binnen de les plaats, maar gaat dwars door de verschillende lessen heen.

Lessen Burgerschapsvorming

Het verzorgen van lessen Burgerschapsvorming raakt aan de eigen opvattingen en overtuigingen van leraren. Het doet een groot beroep op met name hun interpersoonlijke en pedagogische competenties en op zelfreflectieve vaardigheden. Docenten zijn nauw betrokken bij de schooldialoog over visie op burgerschap. Deze visie moeten zij kunnen vertalen in hun eigen lessen, zowel qua kennisoverdracht als qua houdingsaspecten.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.