Denken in beelden: introductie

lerarenredactie | bijgewerkt op 09 september 2014

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Als je een beelddenker aan een boom laat denken ziet hij niet de letters b-o-o m maar dan ziet hij een boom met appels in zijn hoofd. Beelddenkers hebben plaatjes in hun hoofd, dat zijn geen stilstaande beelden en ze zijn verbonden met geuren, geluiden en smaak. Beelddenkers kunnen heel snel denken: ze denken vaak wel 32 beeldjes per seconde. Doordat een beelddenker zo snel denkt, gaan er dingen wel eens moeilijker of soms zelfs mis.

Omdat een beelddenker in beelden leert maar les krijgt in woorden, lopen beelddenkers op school vaak tegen veel problemen aan. De manier van lesgeven sluit gewoonweg niet aan bij de manier van leren van een beelddenker. Zij denken niet in taal maar in beelden, en daarom hebben ze moeite met de ‘vertaling’ naar de juiste woorden. In hun hoofd zien ze het beeld, het plaatje, maar het bijpassende woord of getal kunnen ze zo snel niet vinden. Dit levert problemen op bij het automatiseren van bijvoorbeeld tafels en sommen. In het onderwijs wordt veel nadruk gelegd op volgorde en details en dat zijn nu net de zaken waar beelddenkers wat moeite mee hebben. Zij zien het geheel en kunnen details moeilijk onderscheiden. Spelling vinden ze daarom vaak lastig.

Wanneer je als leerkracht weet waar je op kunt letten, kun je rekening houden met wat de dingen die een beelddenker moeilijk vindt. Hoe pas je je instructie aan? Welke hulpmiddelen kan een beelddenker ondersteunen? Hoe kun je de kwaliteiten van een beelddenker inzetten om hem te helpen? In deze video ziet u wat beelddenken is en hoe beelddenkers herkend kunnen worden. Leraren vertellen hoe een les opgebouwd kan worden zodat zowel een taaldenker als een beelddenker tot zijn recht komt.

Opm.: Beelddenken is een omstreden onderwerp

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.