praktijk
mbo

Leslab: flexibele methode voor LOB

  • Embedcode

Leslab is een flexibele methode voor Loopbaanoriëntatie en Loopbaanbegeleiding gericht op het MBO. Docenten kunnen met Leslab op een makkelijke manier de inhoud van hun lessen voorbereiden en vormgeven. Ook eigen ideeën kunnen in het raamwerk vastgelegd en bewaard worden. Zo kan een docent de lessen samenstellen door te kiezen uit een scala aan ideeën en werkvormen terwijl er toch methodisch gewerkt wordt.

De makers van Leslab zijn Rogier van Essen en Bart Dekker. Zij hebben de methode opgezet omdat zij bestaande methodes niet flexibel en niet actief genoeg vonden.  Zij wonnen met Leslab de NOT-innovatiepublieksprijs 2015.

Leslab is per jaar opgebouwd uit 8 thema’s van 5 lessen. De thema’s zijn onderling inwisselbaar.

Elke les duurt ongeveer 100 minuten en is voorzien van een lesdoel. De doelen sluiten aan op de kwalificatiedossiers en zijn gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuipers. Daarnaast is er voor 300 minuten aan ideeën en werkvormen per les opgenomen. Een docent kan zo kiezen met welke activiteiten hij met de groep wil werken aan het bereiken van het doel. Door middel van kiezen en slepen wordt de les voorbereid. Op die manier kan een docent aansluiten bij de behoefte van de studenten maar ook eigen ideeën inbrengen en vastleggen. Eventueel is er hulp om de ideeën zo vorm te geven dat ze ook bruikbaar zijn voor anderen.

De studenten gebruiken een werkboek of werken in een digitale omgeving.

Meer informatie over Leslab is te vinden op www.leslab.nl. Daar kunt u ook een testaccount aanmaken en een thema bekijken.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leermateriaal


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.