Goed voorbereid naar de pabo

lerarenredactie | bijgewerkt op 16 december 2014

Via het project Goed voorbereid naar de pabo is een ondersteuningsaanbod beschikbaar voor havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen. Hiermee kunnen zij zich voorbereiden op de bijzondere vooropleidingseisen die vanaf 1 augustus 2015 gelden voor toelating tot de pabo. Deze toelatingeisen betekenen dat iedereen moet aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Alleen aankomende studenten met een afgerond vwo-diploma of hbo-opleiding  zijn van deze eisen vrijgesteld.

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek is studiemateriaal ontwikkeld ter voorbereiding van de toelatingstoets. Het lesmateriaal van LesTV Pabo in deze video is voorbeeld hiervan.

Vind je het leuk om leerlingen en studenten die zich voorbereiden op de toelatingstoets voor de pabo te ondersteunen? Bijvoorbeeld door (klassikale) lessen, week- en zomercursussen, vragenuurtjes of online ondersteuning? Ga dan voor meer informatie naar de website van Goed voorbereid naar de pabo en meld je aan.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.