praktijk
vo
mbo

Met havo en mbo Goed voorbereid naar de pabo

Havo-leerlingen en mbo-studenten kunnen zich voorbereiden op de aanvullende toelatingseisen van de pabo met het project Goed voorbereid naar de pabo. Om aan de toelatingseisen te voldoen, moeten mbo-studenten en havisten laten zien dat zij parate kennis hebben in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Om de kwaliteit van leraren in het basisonderwijs te vergroten, zijn er sinds 2015 aanvullende toelatingseisen voor de pabo. Studenten moeten sindsdien aantonen dat ze voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek genoeg basiskennis hebben om de lesstof aan basisschoolleerlingen goed uit te kunnen leggen. Aankomende studenten met een vwo- of hbo-diploma zijn van deze eisen vrijgesteld. Ook leerlingen met een havo-diploma die havo-eindexamen hebben gedaan in de betreffende vakgebieden krijgen vrijstelling.

Pabo’s organiseren zelf de toelatingstoetsen tijdens vastgestelde toetsperioden op de eigen locatie. De toets is digitaal en heeft 60 meerkeuzevragen per vak. Voor ieder vak krijgt een kandidaat twee kansen.

Wat is Goed voorbereid naar de pabo?

Op de website Goed voorbereid naar de pabo vinden de studenten informatie om zich voor te bereiden op de toelatingstoetsen. Naast studiemateriaal vind je voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten en de Toets van de Dag. Met behulp van studieplannen kan een student in acht stappen een plan maken als voorbereiding op de toelatingstoets. Bekijk de verschillende studieplannen:

Met de handreikingen van het SLO kunnen studenten lezen over de doelen die de overheid gesteld heeft voor de toelating.

Voorbereiden op de toelatingstoetsen pabo

Mbo-studenten kunnen als voorbereiding het keuzedeel Voorbereiding Pabo, of andere vormen van ondersteuning tijdens hun opleiding volgen. Havisten maken gebruik van de inhoudelijke ondersteuning ter voorbereiding op de toelatingstoetsen die door de pabo’s worden georganiseerd.

Studenten die de pabo in deeltijd willen volgen, en mbo-studenten die niet op de hoogte zijn van van het keuzedeel Voorbereiding Pabo, kunnen (gratis) landelijke ondersteuning volgen ter voorbereiding op de toelatingstoetsen. Vanzelfsprekend moeten ze ook aan de slag met zelfstudie.

Er zijn diverse praktijkvoorbeelden van scholen die lessen organiseren om hun studenten voor te bereiden op de toelating. Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je een aantal interessante praktijkvoorbeelden die inspiratie bieden aan leraren die in de toekomst deze lessen willen verzorgen.

Meer weten over voorbereiden op de pabo?

Alle informatie over de toelatingstoetsen voor mbo-ers en havisten vind je op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl. Oefenvideo’s ter voorbereiding van de toelatingstoetsen vind je onder andere op LesTVpabo en studiopabo.nl.

Instroom pabo tijdens de coronacrisis

Studenten die per 1 september 2020 naar de pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen onder voorwaarden toch met de opleiding starten. Ze moeten dan wel voor 1 januari 2021 alsnog de toelatingstoetsen behalen. Studenten krijgen hier per vak twee kansen voor. Als dit niet lukt, dan moeten ze de opleiding alsnog verlaten.

Onderwerpen

Startende leraarJoost Hulshof | 12 augustus 2020

Over pabo rekentoetsen scheef ik een blogje.

https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/07/hoe-realistisch-is-de-nieuwe-pabo-rekentoetsgids/

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.