praktijk
po
vo

Oorzaak-gevolg denken

  • Embedcode
Visualisatie Kinderen groeien op met beelden en daarom sluiten visuele denkdiagrammen goed aan op de belevingswereld van leerlingen. Leerlingen en leraren leren met deze methodiek keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie. De deelnemers analyseren hun gedrag en gaan leren om te denken in mogelijkheden:
  • Kinderen leren keuzes te maken  door ze te laten kijken naar hun eigen zelfregulerend gedrag. Het eigen leerproces en eigen inzichten te stimuleren, waardoor ze eigen  inzichten hebben over hun kunnen.
  • Leerkrachten kunnen de tool inzetten bij alle sociaal emotionele en cognitieve problematiek van kinderen en van zichzelf. Het schept ruimte voor het nemen van verstandige beslissingen voor het individu en/of de groep.

Als-en-Dan

Het Als-en-Dan diagram is een visuele methodiek om oorzaak en gevolg in te zetten om anders te gaan denken. Het schept ruimte voor het nemen van verstandige beslissingen door te kijken naar voorspelbare gevolgen en effecten. Dit denkmodel bevordert het zelfregulerend vermogen:

  1. Als duidelijk is waarom ik iets wil/niet wil
  2. Als de focus er is, het doel waar ik naar toe wil helder is
  3. Als het mij iets oplevert.
  4. Als ik de verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen leren.M.van de Plas | 27 juni 2016

Ik ben geboeid geraakt door deze methodiek. Zou graag een seintje ontavngen als de boeken klaar zijn voor de verkoop.


Jo Heusschen | 15 maart 2013

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van deze communicatie methodiek. De denkdiagrammen; het werken met 'als en dan' is wat mij betreft een variatie op de methodiek van de RET, ook bekend als de 5 G's (grondlegger Albert Ellis) en de 'Positive Behaviour Support' methodiek. De eenvoudige toe te passen en praktische uitwerking van het 'als en dan' denken op het niveau van leerlingen spreekt me erg aan.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.