Oorzaak-gevolg denken

lerarenredactie | bijgewerkt op 27 oktober 2011

Visualisatie
Kinderen groeien op met beelden en daarom sluiten visuele denkdiagrammen goed aan op de belevingswereld van leerlingen. Leerlingen en leraren leren met deze methodiek keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie. De deelnemers analyseren hun gedrag en gaan leren om te denken in mogelijkheden:

  • Kinderen leren keuzes te maken  door ze te laten kijken naar hun eigen zelfregulerend gedrag. Het eigen leerproces en eigen inzichten te stimuleren, waardoor ze eigen  inzichten hebben over hun kunnen.
  • Leerkrachten kunnen de tool inzetten bij alle sociaal emotionele en cognitieve problematiek van kinderen en van zichzelf. Het schept ruimte voor het nemen van verstandige beslissingen voor het individu en/of de groep.

Als-en-Dan

Het Als-en-Dan diagram is een visuele methodiek om oorzaak en gevolg in te zetten om anders te gaan denken. Het schept ruimte voor het nemen van verstandige beslissingen door te kijken naar voorspelbare gevolgen en effecten. Dit denkmodel bevordert het zelfregulerend vermogen:

  1. Als duidelijk is waarom ik iets wil/niet wil
  2. Als de focus er is, het doel waar ik naar toe wil helder is
  3. Als het mij iets oplevert.
  4. Als ik de verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen leren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.