praktijk
vo

Intervisie: spelvormen

  • Embedcode

Door het gebruik van spelvormen tijdens de collegiale consultatie (intervisie) wordt op een ‘speelse’ wijze gewerkt aan de professionalisering van de nieuwe leraren. Ook op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Zo worden (mogelijke) praktijksituaties geoefend, wordt er aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden en worden elkaars sterke en zwakke kanten belicht. Door zo samen te werken ontwikkelen nieuwe collega’s een sterke onderlinge band.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Spelend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.