Intervisie: spelvormen

lerarenredactie | bijgewerkt op 26 april 2010

Door het gebruik van spelvormen tijdens de collegiale consultatie (intervisie) wordt op een ‘speelse’ wijze gewerkt aan de professionalisering van de nieuwe leraren. Ook op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Zo worden (mogelijke) praktijksituaties geoefend, wordt er aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden en worden elkaars sterke en zwakke kanten belicht. Door zo samen te werken ontwikkelen nieuwe collega’s een sterke onderlinge band.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.