Wat is professionele ruimte?

lerarenredactie | bijgewerkt op 19 september 2013

Professionele ruimte gaat over hoe leraren, samen met de collega’s in het team, het onderwijs vormgeven. Om deze video is te zien hoe José Oudhof en Ineke Kerkhofs een workshop over dit onderwerp bijwonen. “Volgens mij houdt professionele ruimte in dat je je kwaliteiten ontdekt en inzet en dat je blijft werken aan deskundigheidsbevordering,”  aldus José. Hans van Dinteren, trainer, vult aan: “Het belangrijkste is dat je zelf vorm en inhoud geeft aan je werk en kiest welke stappen je neemt om beter te worden.”

Eigen verantwoordelijkheid
Volgens Hans is het belangrijk dat leraren zich bewust zijn van hun professionele ruimte: “We gaan er te makkelijk vanuit dat alles is voorgeschreven. Maar het is helemaal niet zo dat het college van bestuur bepaalt wat moet en mag. Deze workshop helpt om hiervan bewust te worden en de stappen te zetten die daarop volgen.”

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.