praktijk
po
so

Positive Behavior Support (PBS): leren in een positief schoolklimaat

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief schoolklimaat. De school werkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen die dit gedrag vertonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning. Oplossingsgericht werken en denken zijn uitgangspunten bij deze manier van werken.

  • Embedcode

Op de so- en sbo-scholen van Dynamica XL in de Zaanstreek hebben alle ruimtes binnen de school duidelijke regels. Het hele team, ouders en ketenpartners zijn betrokken bij dit project. Intern begeleider Judith Koster vertelt in de video hoe PBS werkt op de scholen. Veiligheid en respect zijn bijvoorbeeld enkele kernwaarden waarop de gedragsverwachtingen zijn gebaseerd. Leerlingen die zich goed gedragen, krijgen een zichtbare beloning. Dat werkt positief, ook thuis, zeggen ouders. Voorbeelden van gedragsregels zijn:

  • Ik loop rustig in de gang
  • Ik hang mijn jas aan de kapstok

Voorwaarden voor succes zijn dat de regels positief geformuleerd zijn, de leraar aandacht geeft aan wat er goed gaat en het gedrag beloont. En ook dat leraren zelf het goede voorbeeld geven.

Wil je meer weten over Positive Behaviour Support?


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.