Ouderbetrokkenheid bij opstellen van ontwikkelingsperspectief

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 maart 2015

Ouderbetrokkenheid vergroten bij het leerproces van de leerling is een proces van experimenteren en leren samen met alle betrokkenen, ouders én leerkrachten, waar je de tijd voor moet nemen. Door een jaar lang op elke ouderavond te experimenteren met interactieregels en het maken van een raamwerk voor de gesprekken is er op de Albert Schweitzerschool een gezamenlijke visie ontwikkeld. Conclusie: door de eigen houding te veranderen, verandert de houding van de ouders ook.

Leerkrachten van de Albert Schweitzerschool gaan nu, aan de hand van een gespreksmodel, met alle ouders in gesprek om zo samen vorm te geven aan het ontwikkelingsperspectief. Samen de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling in kaart brengen en van daaruit de (onderwijs)behoefte formuleren. “We zijn tot de conclusie gekomen dat ouders en school door samenwerken samen wijzer zijn en daar wordt ook de leerling ‘wijzer’ van.”

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.