Van Theorie naar Praktijk

lerarenredactie | bijgewerkt op 29 augustus 2014

De Meester Duisterhoutschool is een openbare school voor speciaal onderwijs, cluster 3, aan zeer moeilijk lerende en zeer moeilijk lerenden/meervoudige leerlingen in Heerenveen en Oosterwolde.

In het SO ligt de nadruk op het eigen maken van cognitieve vaardigheden, in het VSO wordt gefocust op het toepassen van de vaardigheden in de praktijk. Sociale aspecten, samenwerken, werkhouding, zelfstandigheid en het houden aan regels en afspraken spelen daarbij een essentiële rol.

Bij ‘Stapsgewijs’ leren leerlingen vaardigheden/technieken nauwkeurig uitvoeren zoals die in het bedrijfsleven ook uitgevoerd worden. Daarbij horen ook werknemersvaardigheden en mentorgesprekken die een belangrijke rol gaan spelen.

Het voorbereiden op wonen richt zich met name op het huishouden (koken, boodschappen doen etc.). Er wordt veel in het technieklokaal gewerkt. VSO bundelt de leerdoelen van Rekenen, Stip, Stapsgewijs en Wonen binnen het project de Winkel. De leerlingen leren samen te werken, maar ook om nauwkeurig te werken. In de winkel worden producten verkocht en deze moeten er mooi uitzien. Er zijn leerlingen die de winkel netjes houden, die bestellingen van meesters/juffen rondbrengen, het magazijn netjes houden en de cadeautjes inpakken. Zo wisselen de taken per maand.

In de maand augustus is de school gestart met een facebook pagina ’t Pronkje’ genaamd. De school wil op deze manier aandacht krijgen voor de zelf gemaakte spullen en daar komen bestellingen uit voort

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.