Handelingsgericht werken: Oudergesprek

lerarenredactie | bijgewerkt op 22 september 2011

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt van handelingsgericht werken. Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen.

Op de Annie M.G. Schmidtschool is ouderbetrokkenheid en een goed communicatie tussen ouders en school belangrijk. In deze video een voorbeeld van hoe een rapportgesprek gevoerd kan worden.
 

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.