Moeilijke onderwerpen bespreken

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 augustus 2012

Het kan lastig zijn moelijke thema’s bespreekbaar te maken onder jongeren. Stichting Critical Mass kan hierbij helpen.

De stichting heeft als doel moeilijke thema’s als vooroordelen, beïnvloeding, conflict en culturele achtergrond bespreekbaar te maken. Hiervoor werken zij met ervaringsleren en met een interatieve tentoonstelling vol videobeelden. Binnen het middagprogramma ‘Denk jij buiten je INBOX?’ voeren leerlingen in kleine groepjes verschillende opdrachten uit over deze thema’s. Na de opdrachten vindt reflectie plaats naar aanleiding van wat de leerlingen hebben ervaren.

Het doel van de themadag is om, vanuit het thema belevingswerelden, een koppeling te leggen van de theorie naar de eigen ervaring, om zo hun eigen belevingswereld bespreekbaar te maken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.