Leraar24 logo
Werken met doelen in het SO ZML
praktijk
so

Werken met doelen in het SO ZML

  • Embedcode

Het werken met doelen kan stimulerend werken, zeker wanneer leerlingen naast hun CED-doelen zelf hun persoonlijke doelen kunnen kiezen. Dit blijkt ook in de bovenbouw van het SO ZML te werken.

Op de Van Koetsveldschool voor ZML in Amsterdam leggen de eindgroepleerlingen samen met de leerkracht hun jaardoelen vast in een persoonlijk doelenboekje. De leerlingen krijgen inzicht in wat zij aan het eind van het jaar – volgens hun eigen didactische leeftijd en uitstroomprofiel – kunnen behalen. Telkens wanneer zij een stapje verder zijn gekomen, kleuren zij dat af in hun persoonlijk doelenboekje. Dit geeft een gevoel van eigenwaarde en vergroot de betrokkenheid bij de leerstof.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Zelfgestuurd leren


Gertjan | 26 september 2016

Voor een voorbeeld: g.bakker@orion.nl


R.van der most | 18 september 2016

graag een opzetje van het doelenboekje

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen