Werken met doelen in het SO ZML

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 september 2016

Het werken met doelen kan stimulerend werken, zeker wanneer leerlingen naast hun CED-doelen zelf hun persoonlijke doelen kunnen kiezen. Dit blijkt ook in de bovenbouw van het SO ZML te werken.

Op de Van Koetsveldschool voor ZML in Amsterdam leggen de eindgroepleerlingen samen met de leerkracht hun jaardoelen vast in een persoonlijk doelenboekje. De leerlingen krijgen inzicht in wat zij aan het eind van het jaar – volgens hun eigen didactische leeftijd en uitstroomprofiel – kunnen behalen. Telkens wanneer zij een stapje verder zijn gekomen, kleuren zij dat af in hun persoonlijk doelenboekje. Dit geeft een gevoel van eigenwaarde en vergroot de betrokkenheid bij de leerstof.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.